"Τροχός τ'ανθρώπινα."

Discussion in 'Ελληνικά (Greek)' started by Live2Learn, Oct 29, 2013.

  1. Live2Learn Senior Member

    English - USA
    I have two questions about this proverb: 1) Is it a condensed way of saying, "Τα ανθρώπινα πράγματα είναι σαν τροχός"? 2) Does it refer to life being a cycle like the seasons or am I way off here?

    Σ'ευχαριστώ εκ των προτέρων.
     
  2. sotos Senior Member

    Greek
    Exactly. The wheel of life.
     

Share This Page