Albanian: relatuar

Discussion in 'Other Languages' started by lindi, Sep 3, 2012.

  1. lindi New Member

    Does somebody know the meaning?

    Megjithatë, duke iu kthyer problemit, dua të them se për rastin e trajtimit të çështjes në fund të vitit 1955, kur më është relatuar, siç dokumentohet...
     

Share This Page

Loading...