But, a closer look reveals this logic to be faulty

Discussion in 'Polski (Polish)' started by Baltic Sea, Nov 15, 2012.

  1. Baltic Sea Banned

    Polish
    Witam wszystkich serdecznie!

    Sądzę, że konstrukcja bezokolicznikowa "But, a closer look reveals this logic to be faulty" =? "But, a closer look reveals that this logic is faulty".

    Czy "But, a closer look reveals this logic to be faulty" można przetłumaczyć na polski jako "Ale bliższa analiza ujawnia, że ta logika jest wypaczona" lub "Ale bliższa analiza ujawnia wady tej logiki".

    Termin ten pochodzi z The Myth of Loose Skin by Ron Brown, author of The Body Fat Guide.Pod śródtytułem Skin Thickness and Elasticity znajduje się 3-cie zdanie, o którym mowa.
    But, a closer look reveals this logic to be faulty.

    Thank you. The source: http://www.sfd.pl/Nadmiar_skory_po_ciazy...-t185442.html
     
  2. BezierCurve Senior Member

  3. LilianaB Banned

    US New York
    Lithuanian
    I would say: Bliższa analiza (pokazuje) ujawnia że to nie prawda, (że taki nie jest). Your translation is understandable but it is really a word for word translation.
     
  4. kknd Senior Member

    Polska / Poland
    polski / Polish
    nadmienię tylko, że w podanym kontekście wyraz logic oznacza „rozumowanie”, tak więc jedno z dopuszczalnych (moim zdaniem) tłumaczeń mogłoby brzmieć raczej tak: ”lecz bliższe przyjrzenie się temu/tej sprawie ujawnia braki tego/takiego rozumowania”.
     
  5. LilianaB Banned

    US New York
    Lithuanian
    Yes, I agree. That might be better. Dokładniej (bliżej) przyjżawszy się temu, okazuje się że rozumowanie takie jest bezpodstawne.
     
  6. BezierCurve Senior Member

    "Luki w rozumowaniu" is another option.
     
  7. Baltic Sea Banned

    Polish
    Thank you all very much for honest and useful remarks.
     

Share This Page