1. The WordReference Forums have moved to new forum software. (Details)

domagam się wypłacenia ustawowych odsetek

Discussion in 'Polski (Polish)' started by przemo84, Jun 6, 2011.

 1. przemo84

  przemo84 Senior Member

  "Na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu Pracy domagam się wypłacenia ustawowych odsetek z tytułu zwłoki w realizacji należności. W przeciwnym wypadku powezmę stosowne kroki prawne i skieruję sprawę do rozpatrzenia przez VII Wydział Pracy Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

  Ponadto chciałbym nadmienić, że zgodnie z art. 282 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca, który m.in. nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł."


  i moja wersja tłumaczenia, do której poprosiłbym o ewentualne poprawki :)

  "On the basis of Art. 481 § 1 of the Civil Code in connection with the Art. 300 of the Labour Code, I demand the payment of the legal interest on the grounds of the deferral in the implementation of the arrears. Otherwise, I will take legal action and resort to legal proceedings by the Department of Work of the District Court in Wrocław.

  Furthermore, I would like to mention that in accordance with the Art. 282 § 1 of the Labour Code an employer who, in violation of his/her legal obligation, does not disburse the remuneration for work within the appointed time shall be subject to a fine of not less than 1,000 zl nor more than 30,000 zl."


  z góry dzięki za pomoc :)

  Pozdrawiam,

  Przemo

  EDIT: Nie potrzebuję jakiegoś wymyślonego prawniczego tłumaczenia, bo i tak pismo złożę w języku polskim, tylko na wszelki wypadek by wytłumaczyć mojemu pracodawcy o co chodzi :)
   
  Last edited: Jun 6, 2011
 2. Tazzler Senior Member

  Maryland
  American English
  Według mnie twoje tłumaczenie jest bardzo dobre. Proponuję poprawki, które wskazałem powyżej.

  Edit: Although I'm a little confused by what you mean by what you added...Could you explain again?
   
  Last edited: Jun 6, 2011

Share This Page