Fonologia catalana. Separació sil·làbica.

Discussion in 'Català (Catalan)' started by LauraMercé, Oct 16, 2013.

  1. LauraMercé New Member

    Valencia
    Català
    Dubte de vital importància:
    quin és el núcli vocàlic d'una síl·laba si hi ha diftongació?

    Exemple: Guix. En aquest cas, l'estructura sil·làbica seria: CVVC?
    Però una paraula només pot tindre un nucli (V) per síl·laba, no?!

    Gràcies!!
     
  2. ACQM

    ACQM forera que modera

    Manresa (Barcelona)
    Spain - Spanish
    El nucli serà la vocal forta (a, e,o)
     
  3. LauraMercé New Member

    Valencia
    Català
    I si no hi ha cap d'aquestes tres vocals?
    G-u-i-x
    Merci
     
  4. Elxenc Senior Member

    Hola i bon vespre:

    A l'exemple que ens poses la u serveix per a canviar-li el so a la ge

    Salutacions
     
  5. Agró

    Agró Senior Member

    High Navarre
    Spanish-Navarre
    Exacte. No n'hi ha cap diftong en "guix", i per tant, l'única vocal que hi ha (la 'i') n'és el nucli.
     
  6. LauraMercé New Member

    Valencia
    Català
    Tot aclarit!
    Moltes gràcies.
     

Share This Page