1. The WordReference Forums have moved to new forum software. (Details)

If found, please return to...

Discussion in 'Tagalog and Filipino Languages' started by kevindosi, Aug 27, 2013.

 1. kevindosi Junior Member

  English
  I have a travel journal, and I want to write on it in many languages: "If found, please contact/return to..."
  Any help would be appreciated :)
   
 2. MsSparrow Junior Member

  Sydney
  English (Australian, British)
  "Kung nahanap, pwedeng tawagan o ibalik po kay ..."
   
 3. DotterKat Moderator

  California, USA
  English (American)
  In Tagalog: Kung ito ay matagpuan, paki tawagan po si (owner's name) sa (phone number) o paki balik po ito sa (owner's address).
   
 4. mataripis Senior Member

  Kung matagpuan, mangyaring ipagbigay alam kay --------- na nakatira sa --------- o tumawag sa telepono bilang ---------.
   
 5. latchiloya Junior Member

  Filipino
  "If found, please contact/return to..."

  "pag natagpuan, paki tawagan/ibalik sa o ibalik kay.."^^
   

Share This Page