1. The WordReference Forums have moved to new forum software. (Details)

mimo ústní jednání

Discussion in 'Čeština (Czech)' started by slavicist89, Mar 22, 2013.

 1. slavicist89 Junior Member

  English - England
  Dear all,

  I've found a phrase ('mimo ústní jednání') which seems to come up a fair bit in legal texts, but which I can't seem to make much sense of. It appears, for example, in the following contexts:

  'Plénum Ústavního soudu rozhodlo dne 28. února 2012 mimo ústní jednání ve věci navrhovatelky Š. D., o ústavní stížnosti proti jinému zásahu orgánu veřejné moci' (concourt dot cz/soubor/6440)

  'Povádí-li správní orgán jakékoliv důkazy mimo ústní jednání (výslech svědka, ohledání místa, apod.), musí o tom předem vyrozumět všechny účastníky řízení...'

  'Po uplynutí této lhůty, pokud není na základě návrhů účastníků nutno doplnit řízení, je rozhodnuto mimo ústní jednání.'

  (All examples found through Google; no sensitive information revealed here!)

  Could it mean something along the lines of 'without an oral hearing'/ 'without verbal proceedings', or have I missed the point entirely?

  Thanks in advance,
  Slavicist
   
 2. bibax Senior Member

  Czech
  without = bez;
  outside = mimo, vně;

  The child will be heard outside the oral hearing behind closed doors ...
  Dítě bude vyslechnuto mimo ústní jednání za zavřenými dveřmi ...
   
 3. Enquiring Mind Senior Member

  UK/Česká republika
  English - the Queen's
  Hi Slavicist, I am not a lawyer, nor do I have specialist knowledge of legal terminology, but I am thinking along the lines of "outside open court".
   
 4. slavicist89 Junior Member

  English - England
  Dear both, thank you for the advice! I've spent some quality time with Google, and both your suggestions seem to be widely used in a legal context. That's incredibly helpful.
   

Share This Page