1. The WordReference Forums have moved to new forum software. (Details)

Taalleemtes - het leed van een vertaler

Discussion in 'Nederlands (Dutch)' started by YellowOnline, Apr 25, 2014.

 1. YellowOnline

  YellowOnline Senior Member

  Berlin, Germany
  Dutch - Belgium
  In elke taal zijn er woorden die moeilijk te vertalen zijn. Graag had ik wat ideeën van courante woorden in het Nederlands die moeilijk te vertalen zijn of courante woorden uit andere talen die in het Nederlands niet voorkomen. Ik gebruik het woord 'courant' niet nodeloos: er zijn talloze woorden die niet echt te vertalen zijn (bv. DE fingerspitzengefühl) maar die men ook niet echt vaak gebruikt. Ik denk eerder aan woorden die bijna dagelijks gebruikt worden zoals (NL->) het NL gezin, dat moeilijk te vertalen is zonder er een sociologisch begrip van te maken (EN 'nuclear family', FR 'famille nucléaire', DE 'Kernfamilie', SP 'familia nuclear'...); of, in de andere richting, bijvoorbeeld EN 'siblings' en DE 'Geschwister' die niet echt een NL equivalent hebben (Van Dale vertaalt het als 1 broer 2 zuster).

  Toegegeven: 'courant' is nogal arbitrair; maar desalniettemin graag uw inspiratie.

  Oh, bij vreemde talen denk ik trouwens in de eerste plaats aan Romaanse en Germaanse talen. Kom niet af met de Eskimowoordenschat voor sneeuw :)
   
 2. Chimel Senior Member

  Belgium
  Français
  Ik ken er heeeeele boel ! :)

  Eerste voorbeeld dat mij door het hoofd komt: zuinig (voor een mens, niet voor een motor of zo). Is een kwaliteit in het Nederlands - vooral dan in Nederland? ;) - maar we hebben geen positief equivalent in het Frans. Wat Van Dale voorstelt (économe, parcimonieux, regardant...) is eigenlijk eufemistisch voor gierig!

  Omgekeerd is gourmand/gourmandise vaak positieg geconoteerd in het Frans. Aan tafel kun je zeggen:: "Je n'ai plus faim, mais je vais encore reprendre un peu de dessert par gourmandise" en iedereen vindt dat prima. Maar je kunt toch niet zeggen "uit gulzigheid", neen?

  Zoals je ziet kunnen die vertaalproblemen soms veel zeggen over de waarden en de cultuur van een samenleving. Dat is ook het leuke aan.
   
 3. Peterdg

  Peterdg Senior Member

  Belgium
  Dutch - Belgium
  Ik ook, maar ik kan er niet opkomen:eek:.

  In België kan je zeggen "uit goesting", maar in Nederland begrijpen ze dat helaas niet.:rolleyes:
   
 4. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  In Nederland zou je 'par gourmandise' misschien kunnen vertalen met 'voor de lekkere trek', al dekt dat niet de hele lading.

  Mij is opgevallen dat 'gemakzuchtig' nogal lastig te vertalen is. In andere talen moet je vaak terugvallen op het equivalent van 'lui', wat duidelijk niet alle aspecten van 'gemakzuchtig' omvat, of op een adjectiefloze constructie.

  Wat onlangs nog op Wordreference bleek: 'eigenwijs' is knap lastig te vertalen.

  Verder nog: 'loom' heeft vaak geen treffende tegenhanger in andere talen, die vooral met equivalenten van 'traag', 'langzaam' of 'zwaar' komen. Is het toch net niet.

  Er is vast meer, maar er schiet me nu even niets te binnen.
   
  Last edited: Apr 27, 2014
 5. Chimel Senior Member

  Belgium
  Français
  Ik blijf het fascinerend vinden hoe een taal een specifieke betekenis of nuance heeft ontwikkeld en een andere niet, zonder blijkbaar last van te ondervinden, terwijl de realiteit toch dezelfde is.

  Een heel simplel voorbeeld: als een voetbalspeler vlak voor het einde van de wedstrijs wordt gewisseld, niet omdat hij slecht presteert maar net omdat hij fantastich heeft gespeeld, dan spreken alle commentatoren van een applausvervanging.

  De Franstalige journalisten kijken naar dezelfde wedstrijd, zien hetzelfde gebeuren en zullen de situatie op allerlei manieren ook beschrijven, maar zonder een specifiek woord als "applausvervanging" te gebruiken, want dat bestaat bij ons (nog) niet. En blijkbaar is dat geen probleem, het Frans heeft daar geen nood aan (terwijl geen woord hebben voor "hamer" of koe" wel voor een probleem zou zorgen). Waarom?

  Tja, echt fascinerend...
   
 6. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  Ja, inderdaad! Misschien is dat ook wel het leed van degene die zich in een andere taal moet uitdrukken: je beseft terdege welke nuances je niet meer kunt weergeven nu je je niet meer in je moedertaal kunt uitdrukken, maar je hebt helaas niet goed door welke onontdekte terreinen er wél voor je openliggen. Je moedertaal is er namelijk altijd blind voor geweest. En dus zit je dubbel onthand. Geleidelijk groeit het besef welke nieuwe mogelijkheden er zijn natuurlijk wel, maar het kan godsgruwelijk lang duren ...
   
 7. YellowOnline

  YellowOnline Senior Member

  Berlin, Germany
  Dutch - Belgium
  Ik vind het ontbreken van een woord voor 'gezin' in andere Germaanse en Romaanse talen eigenlijk even erg als het ontbreken van een woord voor 'koe'. Je kan beschrijven wat een gezin is ("la partie de la famille qui consiste des membres vivant ensembles" of iets in die strekking), net zoals een koe ("un mammifère herbivore, un peu plus petit qu'un cheval"). In beide gevallen is het evenveel of even weinig een probleem.
   
 8. Chimel Senior Member

  Belgium
  Français
  Toch niet, want in dit geval bestaat er wel een woord, namelijk famille, family..., dat de twee ladingen dekt. Het is geen echte leemte, het is eerder een nuance dat verloren gaat. Zo zijn er veel. Sociaal en maatschappelijk, dat bij ons allemaal social is - alhoewel je nu steeds meer ook sociétal hoort, net om die nuance toch weer te geven. Of politiek en beleid = politique.

  Omgekeerd vind ik het heel verwarrend dat het woord beeld tevens une image en une statue kan betekenen. Soms moet ik aan een Nederlandstalige collega vragen waarover het nu effectief gaat. Naargelang de context zegt hij bv: "Ik denk dat het hier om statues gaat". Maar zonder altijd 100% zeker te zijn...

  Zeer treffend uitgedrukt en zeer herkenbaar, inderdaad ! ;)

  Ik vergelijk dat soms met een gitarist die ineens piano speelt: hij kan ongeveer dezelfde melodie spelen, maar niet met dezelfde klanken. Hij mist sommige specifieke effecten - tot hij ontdekt welke nieuwe effecten hij nu wel met de piano kan bereiken.
   
 9. Udo

  Udo Senior Member

  gezin is eigenlijk geen probleem in het Duits te vertalen. Het is gewoon Familie. Daarentegen is het al wat moeilijker met het Nederlandse word familie. Verwandtschaft komt er al dicht bij maar niet heel goed. Ik ben met de betekenis van familie ook niet voldoende vertrouwd.
   
  Last edited: May 15, 2014
 10. Udo

  Udo Senior Member

  Je hoeft ook niet voor ieder woord een ander woord als vertaling te hebben. Probeer in plaats ervan hele zinnen te vertalen. Soms heb je daar een paar woorden voor nodig of een andere zinsbouw, weet ik veel. Ik ben geen vertaler, ik vind het moeilijk. Maar als het wel eens nodig is doe ik het als volgt (bv van het Duits in het Spaans): Ik probeer de Duitse zin uit mijn hoofd te halen en stel me alleen de situatie voor waarover het in die zin gaat. En nu vrag ik me af: Wat zou ik hebben gezegd als ik met die situatie ergens in Mexiko zou zitten?
   
 11. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  Uiteraard is alles te vertalen. Maar soms kun je in de doeltaal een perfecte tegenhanger van de te vertalen term vinden en soms alleen iets wat die term maar in de verte benadert. Of nog erger: het hoogst haalbare is een zielloze omschrijving. Als dat laatste het geval is, heb je vrijwel zeker te maken met een leemte in de doeltaal.
   
 12. Chimel Senior Member

  Belgium
  Français
  Bovendien vertaal je niet altijd hele zinnen. Soms gaat het bv om losse woorden in een grafiek, een tabel, een powerpoint... bij een presentatie. Als zo'n los woord geen directe tegenhanger in de doeltaal heeft, dan zit je wel voor een probleem !
   
 13. cholandesa Senior Member

  Cusco, Tawantinsuyu
  The Netherlands, Dutch
  Gezellig!!
  In het Engels en Spaans zijn daar in ieder geval geen goeie vertalingen voor. Mijn Frans en Duits is erg weggezakt, hebben die er een vertaling voor?:)
   
 14. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  De vraag was niet of 'gezellig' in deze draad genoemd zou worden, maar wanneer... Pas in de dertiende post. Veel later dan ik had verwacht.

  Overigens is 'gezellig' in het Engels niet altijd onvertaalbaar:

  Hij is een gezellige jongen = He's a sociable guy.
   
 15. Chimel Senior Member

  Belgium
  Français
  In het Frans kan convivial vaak (maar niet altijd, helaas) de lading dekken: een gezellige ontmoetingsplaats : un lieu de rencontre convivial.

  In het Duits is er toch geen enkel probleem, denk ik: is gemütlich niet hetzelfde als gezellig?

  Een lastige leemte vanuit het Frans dan is terroir: produits du terroir, accent du terroir, vin du terroir... kan alleen door streek- (streekprodukten) of lokaal (lokale producten) vertaald worden. Maar régional en local bestaan in het Frans ook, en terroir houdt toch een iets andere betekenis in.
   
 16. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  Ja, ik denk dat gemütlich vrij goed de lading dekt. Problematisch is wel dat gemütlich ook de vertaling van gemoedelijk is. Gemoedelijk komt lang niet altijd overeen met gezellig.Ongetwijfeld heeft een gezellige sfeer per definitie altijd iets gemoedelijks, maar een sfeer kan gemoedelijk zijn zonder dat er direct sprake is van gezelligheid. Bij gemoedelijk staat losheid van vormen voorop, bij gezellig staat de aangename omgang met anderen voorop (die vaak bereikt wordt door losheid van vormen, dat wel).

  Du terroir zou misschien vertaald kunnen worden met van eigen bodem, maar het is waar: een echt apart woord heeft het Nederlands niet. Streek en regio klinken te groot en te abstract.
   
  Last edited: Jun 3, 2014
 17. Chimel Senior Member

  Belgium
  Français
  Interessante suggestie, nooit aan gedacht.

  Eigenlijk hebben dichtbevolkte landen als België en Nederland geen streken (meer) die ook "terroirs" zijn. Limburg of Henegouwen zijn bijna één grote stad geworden, je kunt daar moeilijk van een "terroir" spreken. De Ardennen, misschien. Maar het woord is bij ons weinig relevant op zich.

  Nu, de Franse producenten en toeristische diensten spelen ook soms wat te graag met dat woord om gewoon een streek aan te duiden (klinkt mooier). Maar er blijven toch "'terroirs" in regio's zoals de Auvergne, de Gascogne, soms de Bourgogne...
   
 18. YellowOnline

  YellowOnline Senior Member

  Berlin, Germany
  Dutch - Belgium
  Even hierbij aansluiten. Aangezien ik in Berlijn woon kom ik wel eens in de situatie dat ik 'gezellig' wil zeggen en dan gemütlich gebruik. Dat dekt niet altijd de lading daar gezellig m.i. per definitie een sociale gebeurtenis is. Zo werd gezocht naar een woord onlangs in een gesprek waaraan ik deelnam voor iemand die nood heeft een gezelligheid, dwz. een fijn samenzijn met andere mensen. Ik opperde gemütlich maar kreeg de reactie dat "man [...] auch allein gemütlich sein [kann]". Iets wat ik niet snel zou zeggen van het woord gezellig.
   
 19. eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Belgian
  Par gourmandise=> voor de fijnproeverij.

  Ik heb "de ware" nog niet gevonden. De ware in de zin van "de ware liefde". Hoe vertaal je dat in het Spaans? Ik weet het! Niet in één woord evenwel. La media naranja. Er zijn veel woorden die niet in één woord te vertalen zijn van de ene taal in de andere.

  Er is veel creatief taalgebruik dat [NOG] niet in woordenboeken voorkomt. Applausvervanging zal daar wel 1 van zijn. Fascinerend, ja. En de charme van taalgebruik.

  Ik lees af en toe boeken in twee talen - met de vertaling bij de hand, dus. Het is heel leuk om te zien hoe een goede vertaler zich uit onmogelijke moeilijkheden weet uit te draaien met een creatieve inval of met een verrassend treffende omschrijving. Je ziet ze soms ook wel eens de mist ingaan. Ik zal eens kijken of ik een paar voorbeelden daarvan kan geven uit La Cena - Het Diner van Herman Koch.

  Gezapig. In een gezapig tempo = rustig. Met een groot aantal synoniemen. Met veel van die synoniemen ben ik het niet eens. Voor mij is gezapig: bedaard, zonder negatieve connotaties. Het woordje "gezapig" is zowel in het Nederlands als in vertaling sterk context afhankelijk.

  Weessok:). Zoals iedereen weet is weessok een verweesd achtergebleven sok na scheiding van de andere sok van het paar. (ik moest deze post uitbreiden tot meer dan 10 characters)
   
  Last edited: Jun 15, 2014

Share This Page