United Methodist Church sa Filipino

Discussion in 'Tagalog and Filipino Languages' started by gian_javier, Jan 15, 2011.

 1. gian_javier New Member

  Tagalog
  Mga katoto, nais ko lang po malaman kung ano ang kasing-kahulugan ng United Methodist Church sa Filipino/Tagalog?

  United = Nagkaisa o Pinag-isa (pandiwang perpektibo o pagnagdaan)
  Methodist = Metodista
  Church = Simbahan o Sambahan (Iglesiya o Iglesia sa wikang Kastila

  May mga nababasa ako na ang katumbas nito ay...
  Nagkakaisang Iglesiya Metodista,
  Nagkaisang Iglesiya Metodista

  Nakasaad naman sa plake o tanda-pangkasaysayan ng Pambansang Suriang Pangkasaysayan sa Knox United Methodist Church ay...
  Nagkakaisang Metodistang Simbahang Knox


  kayo po... ano sa palagay ninyo?
   
 2. niernier

  niernier Senior Member

  Manila, Philippines
  Bicol & Filipino
  Kung mapagkakatiwalaan ang Wikipedia, Nagkakaisang Metodistang Simbahan ang salin nito sa Tagalog ng United Methodist Church.
   
 3. mataripis

  mataripis Senior Member

  Nag kaisa na Makapamaraang Simbahan.
   

Share This Page