zde / tady

Discussion in 'Čeština (Czech)' started by Odriski, Jan 21, 2014.

 1. Odriski Senior Member

  Chinese
  Dobrý den!
  "Zde" i "Tady" mají tak podobný vyznam, že často spletu. Takže chtěl bych vědět, že jaký je rozdíl mezi "zde" i "tady"?
  Prosím vás, vysvětlete mi, děkuji!
  Odriski
   
 2. Garin

  Garin Senior Member

  Praha
  Czech/Czechia
  Řekl bych, že jsou to naprosto rovnocenné a vzájemně zaměnitelné výrazy, "zde" je možná trochu víc knižní, častěji používané v oficiálním a úředním jazyce. Například u vytečkované linky na dokumentu "podepište zde", voják se po vyvolání svého jména hlásí: "Zde!", apod.
   
 3. Bohemos

  Bohemos Senior Member

  Česká republika
  Czech language/Čeština
  Dobrý den,

  jedná se o synonyma, ano.

  Lokace/Poloha/Místo: Kde je to? Je to tady/zde. (Příslovečné určení místa = Lokace)

  Příklady užití:
  Otec: "Kam si dal, Roberte, ten míč?"
  Syn Robert: "Pojď sem (to znamená - jít kam - jít ke mně - pojď sem), tati, je to tady/zde (Je to kde? - Je to u mně = Je to kde? Tady/Zde)...

  Otec: "Roberte, nevíš, kde je zase ten klíč od auta?"
  Syn: "Zde/Tady je..."

  Tady se nachází památka, která... // Zde se nachází památka, která...
  Tady bydlí můj dlouholetý kamarád... // Zde bydlí můj dlouholetý kamarád...
  Tady jsem ji (4. p. - ženu, dívku) viděl naposledy. // Zde jsem ji (4. p. - ženu, dívku) viděl naposledy.
  Tady je košík jablek a zde zase hrušek. // Zde je košík jablek a tady zase hrušek. (Lokace/popis)

  S poděkováním
  Bohemos
   
 4. Encolpius

  Encolpius Senior Member

  Prague
  Hungarian
  A nesmíme zapomenout na další synonymum: tu. Já mám zase problém s tímto slovíčkem. Možná na Moravě a ve Slezsku se to používá častěji. :confused:
  - Kde jsi synku?
  - Tu su, mamko.
   
 5. Garin

  Garin Senior Member

  Praha
  Czech/Czechia
  Za časů Československé lidové armády se čeští vojáci hlásili slovy: "Zde!", kdežto slovenští: "Tu!"
   
 6. Encolpius

  Encolpius Senior Member

  Prague
  Hungarian
  Ano, to jsem věděl, že tady je slovensky tu, proto mě napadla Morava....
  Nevím, co rodilí mluvčí, ale já, můžu-li posoudit, bych řekl, že neutrálně zní: Tady jsem. nebo Jsem zde. Ale: Jsem tady. Zde jsem. zní trochu jinak.
  Tu jsem. Jsem tu. zní jak??? Nevím, jestli bych uslyšel v Praze poslední dvě věty.
   
 7. Garin

  Garin Senior Member

  Praha
  Czech/Czechia
  Ano, minimálně u nás v Nuslích :D Přijdu domů a od dveří hlásím: "Už jsem tu!"
  "Tu jsem," bych neřekl, ale kdysi se v Čechách v žertu používalo quasi-slovenské: "Tu som, netreba ma hlodať."
   
 8. Odriski Senior Member

  Chinese
  Děkuji, Garine! Chapal jsem.
   
 9. Encolpius

  Encolpius Senior Member

  Prague
  Hungarian
  Děkuju, velmi hezký příklad ze života. Ty jsou ty nejužitečnější a nejpřirozenější...
  Já jsem také nikdy neslyšel "tu jsem". Mám pocit, že tam bude hrát nějakou roli libozvučnost.
  Nebo prostě ustálené výrazy typu: tu a tam, tu máš.
   
 10. George1992 Senior Member

  Děkuji, Garine!

  Chápu
  (to).
  Už chápu.
  Pochopil jsem (to).
  Už jsem to pochopil.
  Rozumím tomu.
  Už tomu rozumím
  .

  Chápal jsem je špatně.
   
 11. George1992 Senior Member

   
 12. Odriski Senior Member

  Chinese
   
 13. Bohemos

  Bohemos Senior Member

  Česká republika
  Czech language/Čeština
  Dobrý den,

  kolega, uživatel "George1992" Ti chtěl dát ve svém příspěvku pouze a jenom najevo, Ti chtěl říci, sděliti, že je vždy nutné uvádět ve větách "předměty" (tj. objekty), ano.

  V tomto případě, či většinou se jedná o tzv. tranzitivní slovesa, která vyžadují nutně předmět ve 4. pádě (koho/co), tedy tzv. akuzativ. Bez nich se jeví uvedené věty jako neúplné, a to jak gramaticky, tak i sémanticky! Předmět "to" je ve výpovědích řečníků často užíván, většinou je avšak velice abstraktní, zcela nekonkrétní a je pro posluchače, který se neúčastnil celého rozhovoru, či není obeznámen řádně s daným tématem, obtížně srozumitelný.

  Laicky se dá ještě říci, že se oním abstraktním předmětem ("to") snažíme opsat onen předešlý předmět předmětem rodu středního!


  Odriski napsal:
  Proč "to" nebo "ho"?

  <> vysvětlit něco (4. pád) někomu (3. pád)<>
  ad a) Vysvětlete mi ho. (tzn. konkrétní, známá věc - "rozdíl" - rod mužský - "ten" - vysvětlit koho/co => 4. pád => "ho" - funkce ve větě: předmět)
  ad b) Vysvětlete mi to. (tzn. neurčitá, nezmíněná věc/záležitost - "to" - rod střední - "to" - "vysvětlit koho/co" => 4. pád =. "to" - funkce ve větě: předmět)

  Namátkově vybrané příklady:

  <> Přebrat něco... <>
  ad a1) Přebereš večer ty noviny? - Přebereš je? (koho/co - "je")
  ad a2) Přebereš to večer? - Výklad:
  Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale daná osoba to velice dobře ví, neboť o to ("to" přebrání/přebírání novin - rod střední) byla již dříve žádána!

  <> Udělat něco někomu<>
  ad a1) Uděláš mi čaj? - Uděláš mi ho? - (koho/co - "ho")
  ad a2) Uděláš mi to? - Výklad: Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale daná osoba to velice dobře ví, neboť o něj/to (o něj => "o ten čaj"//o to => "o to dělání čaje"//o to => o to "vaření čaje") byla již dříve žádána!

  <> Namalovat něco někomu<>
  ad a1) Namaluješ mi obrázek? - Namaluješ mi ho? - (koho/co - "ho")
  ad a2) Namaluješ mi to? - Výklad: Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale daní osoba to velice dobře ví, neboť o "to" na-/malování obrázku byla již dříve žádána!

  <> koupit si něco<>
  ad a1) Dnes večer jsem si již koupil "letenku do Francie". - Dnes večer jsem si ji již koupil. - (koho/co - "tu" letenku - "ji")
  ad a2) Dnes večer si to již koupím. - Výklad:
  Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale je zřejmé, že jde o "to" nakupování/cestování/létání etc. (rod střední)...

  <> opravit něco <>
  ad a1) Opravíš konečně tu zeď (v koupelně)? - Opravíš ji konečně? - (koho/co - "ji")
  ad a2) Opravíš to konečně? - Výklad:
  Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale daná osoba to velice dobře ví, neboť o něj bylo již žádána! Jde o to "opravování" zdi (rod střední)...

  <> přečíst něco <>
  ad a1) Přečteš do pátku tu knihu, knížku? - Přečteš ji do pátku? - (koho/co - "ji")
  ad a2) Přečteš to do pátku? - Výklad:
  Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale daná osoba to velice dobře ví, neboť jde o nějaké/o to "psaní"! A je zde úplně jedno, zda se jedná o knihu (epika x lyrika x drama etc.), milostný dopis, vědecký článek, strojírenský manuál, studijní příručku etc. Souhrnně jde o "to" psaní. O jaké ale jde, to nikdo neví.

  Na tomto uvedeném příkladě je jasně vidět, že je to problematika dosti složitá, mnohdy i těžce vysvětlitelná, ano. Pokud posluchač nepozná přesný kontext děje (tj. kolemjdoucí, pozdní příchod, malinká nepozornost apod.), o kterém se hovoří, či hovořilo, může si ho pak vyložit různě, tedy i zcela špatně...!!

  S poděkováním
  Bohemos
   
 14. Bohemos

  Bohemos Senior Member

  Česká republika
  Czech language/Čeština
  Dodatek k:
  <> opravit něco" <>
  ad a2) Opravíš to konečně? - Výklad: Není vysloveně řečeno, co se má udělat, ale daná osoba to velice dobře ví, neboť o něj bylo již žádána! Jde o to "opravování" zdi (rod střední)... Například může jíti o "to" sádrování děr, o "to" spárování dlaždiček, "to" slíbené vymalování koupelny, o "to" čištění špinavé zdi a tak dále.

  S poděkováním
  Bohemos
   

Share This Page

Loading...