grammaire

  1. S

    French base intenter

    Glagol intenter je označen kot neprehoden glagol, čeprav je v slovarju Larousse opisan kot prehoden. Prav tako se v primeru, podanem definiciji glagola, jasno vidi, da je uporabljen prehodno. (intenter (vi) -> intenter (vt))
  2. S

    French base primer

    Primer sur est incorrect. Il fault écrire primer, tout court, e.g., la richesse prime le pouvoir.
Back
Top