norwegian

 1. D

  Norwegian: å ha truffet [tense?]

  Can someone please tell me which tense this is? Thanks! Han kjørte videre etter å ha truffet en syklist.
 2. Camril

  Norwegian: å ta kontakt med VS å få kontakt med

  Is there any difference between the phrases å ta kontakt med and å få kontakt med? Does the latter phrase mean that someone should call you instead of you calling anyone first? Or do they have identical meaning and could be used as synonyms? I find only the first phrase in the vocabulary, but I...
 3. D

  Norwegian: Nødsluser

  Det skal være nødsluser i alle rom nød=emergency What does sluser mean? Thank you
 4. D

  Norwegian: gjerne

  I need help with the use of gjerne here. Nei, faktisk kan dette ofte ha mer negativ effekt enn positiv. Mitt råd er generelt at folk bør prøve å få på plass minst 2-3 styrkeøkter [gjerne opp mot 5-6], og ellers litt gåing og mosjon hverdagen igjennom. Det er ikke slik at det vil være skadelig...
 5. D

  Norwegian: trippe

  Rottene reiste seg på bakbeina og trippet mot dem. What does trippe mean here? Takk
 6. orros

  Norwegian: "om...så" som innrømmelsessubjunksjon

  Hei! Jeg holder på med å gå gjennom innrømmelsessetninger på norsk og fant denne diskontinuerlige subjunksjon "om...så". Jeg lurer på om det høres riktig ut å skrive: "vi gikk på tur om det så regnet ute" og i tillegg til dette, lurte også på om det var mulig å sette leddsetningen på 1...
 7. K

  Norwegian: ansikt / fjes

  Hi there, I did not know there was a synonym for 'ansikt' until I read the following sentence: 'Dere skal også kunne fungere i hverdagen sammen, så dere bør ha noe til felles utenom en fascinasjon for hverandres fjes." Is fjes a pure synonym of ansikt? Is it used only in some contexts...
 8. K

  Norwegian: Det å få en jobb...

  Hi there, Question about this sentence: "Det å få en jobb hvor du har ansvar for andre, trenger ikke nødvendigvis å bety at du er verken smart eller flink i jobben du har fått." What is the function of the first word 'det'? How is this different than just saying "Å få en jobb hvor..." Thanks...
 9. D

  Norwegian: knudrete

  "Det store røde og knudrete arret i Alberts ansikt" What does knudret mean? Thank you
 10. Camril

  Norwegian: Å vinke noen VS Å vinke til noen

  When should I say å vinke noen and å vinke til noen? For example, "han vinket meg fra bussen" versus "skal du vinke til faren?" Or should I write "skal du vinke faren?" Is preposition "til" is used only when there is no relation with personal pronoun (meg, deg, henne, ham)?
 11. D

  Norwegian: Spoken Language-Gjør'n vel?

  Hello, Two uneducated and quite evil characters want to steal something. The hero of the story says it's a toy, but they know it's not true. "it doesn't look like a toy", say A. He turns to his evil companion and says "Gjør'n vel?" What does it mean? Thank you
 12. D

  Norwegian: Nå? Skal du svare, eller?

  A man is asking an impolite question to a woman. When she doesn't answer because she is emberrrased, he is shouting: "Nå? Skal du svare, eller?" "Nå" means now... does it mean here 'come on'? well? Skal means both "should" and "will", which one is it here? Is "eller" a short for "eller...
 13. D

  Norwegian: piffen

  I don't understand what this word means here. The definitions I found were "zest" or "spice", or verbs associated with those. I still don't get the full meaning, though, of what it's trying to say because it seems like it contradicts the elegance that it speaks about afterward. Tradisjonen med...
 14. orros

  Norwegian: "fra" og "siden" som tidssubjunksjoner

  Hei! Jeg prøver å finne ut om ordene "fra" og "siden" kan brukes om hverandre som fullstendige synonymer når disse fungerer som tidssubjunksjoner. Sitatene som følger er tatt fra ordboken NAOB. Tusen takk for hjelpen. Orros SIDEN det er usigelig længe siden vi to mødtes → ? det er usigelig...
 15. orros

  Norwegian: (h)verken–eller og koordinering av hovedsetninger

  Hei, trenger litt hjelp med konjunksjonen hverken–eller når denne blir brukt til binding av to hovedsetninger og når hverken plasseres på 1. plass. ex: "Jeg ønsker hverken å gifte meg eller (jeg ønsker) å kjøpe hus. Er det korrekt å skrive følgende? « Hverken ønsker jeg å gifte meg eller...
 16. orros

  Norwegian: frekvenslister for bokmål

  Hei. Vet noen av dere om det finnes en nettside hvor man kan sjekke frekvensen at et viss ord i skriftlig og muntlig bokmål? For noen uker siden fant jeg en sånn liste laget en professor ved UiB. Det ser ut som om siden er borte UiO har en frekvensliste men man trenger passord... Takk for...
 17. D

  Norwegian: vipps så

  In this context, I feel like this means like "just like that" or "all of a sudden", but I couldn't find it in the dictionaries I know of. Når hengekøyene var vel på plass mellom trærne og kveldens bålpass var valgt ut, så hang vi opp et par lyslenker og noen julekuler – og vipps så hadde vi en...
 18. D

  Norwegian: hadde blinka oss ut

  Based on context, I think this means something like "we found" or "we discovered", but I wanted to just make sure. "Vi hadde blinka oss ut en DNT-hytte vi skulle besøke også, og satset på å finne en fin camp i nærheten av hytta. " Thanks!
 19. D

  Norwegian: digg

  I've seen this word around in the reading I've been doing. but can't quite get its meaning. I think it's someting along the lines of "awesome" or something like that, but I can't find it in dictionaries. Here's the most recent context I saw it in. Og neste morgen sto jeg opp grytidlig og dro...
 20. D

  Norwegian: kortreist

  "Første turen var svært kortreist, og gikk ikke som planlagt for min del." The person is talking about two trips she took with a friend. When I translate it as a sentence, it's translated as "short". When I do the word by itself, it's translated "locally". Does it mean both things? I couldn't...
 21. orros

  Norwegian: Begrep "vitenskapelig ord"

  Hei! Jeg er doktorgradsstudent i språkvitenskap. Jeg holder på meg å lage en kontrastiv analyse mellom begrepet "vitenskapelig ord" og "folkelig ord" på fransk og norsk. Det vises at begrepet "vitenskapelig" har to veldig forskjellige betydninger i de to språkene. På fransk betyr "savant" et...
 22. Setwale_Charm

  Swedish/Norwegian: a survivor

  Heisann! Vad heter "survivors of sexual violence" och "survivors of sexploitation/trafficking" paa svenska och norska? Tack.
 23. V

  Norwegian: Mange tenker at billig mat er halvfabrikat og usunt.

  Mange tenker at billig mat er halvfabrikat og usunt. Why usunt if mat isn't neuter?
 24. E

  Norwegian: Innlandet (pronunciation)

  Hello, I'd like to ask if the t in the name of the county Innlandet is pronounced or not. I know that the d is silent but I am not sure about the t. If it is silent too, then this name is pronounced as if it was spelled "Innlanne", isn't it? Thank you in advance.
 25. E

  Norwegian: Erling (pronunciation)

  Hello, I have questions about the pronunciation of the name Erling as follows: - Is the e in this name pronounced [æ]? - Do [r] and [l] in this name merge into the retroflex lateral [ɭ]? Thank you in advance.
 26. A

  Norwegian: Knips/Knipse

  Hey Everyone, I'm not sure exactly what's the meaning of this word. Perhaps to slap or to pinch? Here's the context: Sønnen deres på fire år hadde fortalt at far slo. De benektet det sterkt, og mente gutten overdrev. Etter hvert kom det frem at de ikke slo, men knipset ham på hodet da han...
 27. Kajeetah

  Norwegian: han lukter røyk

  Hi! It's me again with a line from the series Wisting. With my collegue, we disagree on the meaning of røyk here. As cigarette butts are central in the story, she thought it was about smelling of tobacco in the following line: "Og så lukter han surt, han lukter røyk." (recording of an abducted...
 28. Kajeetah

  Norwegian: setter sammen de siste brikkene

  Hi! This is a line from a Norwegian TV series. I'd like to know if it's an expression, like "pull oneself together" or if it's about literally gathering stuff. The man speaking is a policeman who has just lived difficult moments (custody, risking his life catching a murderer) i morgen drar...
 29. Kajeetah

  Norwegian: hokus pokus

  Hi! I have trouble understanding the meaning of "hokus pokus" here The context is a lawyer who answers journalists after they heard that he represents both a police officer accused with tampering with evidence and the man who had been sent to jail because of this evidence. He says they both...
 30. D

  Norwegian: ikke before verb

  I came across this phrase: Det kan virke som at jeg ikke gir deg nok oppmerksomhet... I was curious as to why the ikke is before gir in the second clause. Thanks!
 31. D

  Norwegian: Teaching fish how to swim

  Dear friends, I am looking for Norwegian idioms/phrases/sentence examples that use the Norwegian equivalent(s) of this English proverb: "Teaching fish how to swim" = Teaching grandmother to suck eggs. I have been given one: egget vil lære høna å verpe. Any other suggestion? Thank you.
 32. Heleatunda

  Norwegian: Crowns or Kroner?

  I’m translating a small Norwegian article into English, and the author mentions that he purchased something for kr. 3,25. So I’m wondering, should I write that as 3.25 crowns or 3.25 kroner? A lot of sources I’ve seen have kept it as kroner, but they are mostly informal.
 33. N

  Norwegian learning ressources for Danish speakers

  I know these two languages (at least bokmål) are quite close, however there are subtle differences, false friends, differences in word order and grammar. I have been looking for a book or resource about this but so far without success. Politikens forlag published some years ago...
 34. A

  Norwegian: Lagretten, Lagmannen, Dommerne.

  Hey everyone, I'm trying to understand a trial scene in Knut Hamsun's Markens Grøde, and I'm not sure what exactly are the titles and positions of some of the elements here. The words I'm struggling with are: Lagretten, Lagmannen, Dommerne. My initial understanding was that this is a jury...
 35. Camril

  Norwegian: over påske, over jul

  Det er to setninger: De skal komme hit over påsken De skal gå på kurs rett over jul Betyr det at begge handlingene vil skje "i løpet av" påske og jul eller "etter/etterpå" påske og jul?
 36. K

  Norwegian: ild v. brann

  Hi there. Can you help me understand the difference between ild v. brann? Both translate to "fire" in English. Going off a little research and cognates in Dutch, can I assume that: ild = the "substance" of fire ("vuur" in Dutch). Example: The candle's fire feels warm. brann = an instance of...
 37. A

  Norwegian: Landshøvding, Brukspatron

  Hi everyone, there is a section in Knut Hamson's Markens Grøde when an expedition comes to survey for a copper mine, and each gentleman in the expedition has a title and a profession with some connection to the mining industry. here's the section: - det var en Bergkyndig iblant dem og en...
 38. K

  Norwegian: Det er v. det finnes

  Hi everyone, It looks to me that there are two main ways of saying "there is... / there are..." in Norwegian: 'det er...' and 'det finnes...'. After looking at sources that use these two expressions, it looks like "det er..." is more colloqual and common and "det finnes..." is a higher...
 39. C

  Norwegian: å bringe bud

  Hello everybody: I would like to know the meaning of the verb "å bringe bud", could it probably be a fixed construction? I thought "å bringe et bud" was more correct and grammatical. Context: Den fargerike primulaen bringer bud om vår i vintermørket. Månedens blomst i februar er primula...
 40. LMatt88

  Norwegian: word order

  Would this sentence be correct? "Vet du hvorfor vi er her?" (Do you know why we're here?) I'm not sure if it should be "hvorfor er vi her". Thanks!
 41. J

  Norwegian: pasive voice with ha or være

  I have found sentences such as 'jeg er blitt spurt om..' and 'jeg har blitt invitert til..' and I'm not sure when do I have to use 'være' or 'ha' before the 'blitt + perfect' structure in passive voice sentence For example, to say.. 'I have being mentioned'.. is 'jeg er blitt nevnt' or 'jeg har...
 42. V

  Norwegian: I have to tell you something.

  Hey guys! What would a good translation for this be? Multiple options would be cool to have as well. Thanks
 43. V

  Norwegian: I looked him in the eyes

  Hey guys! Is “jeg så ham i øynene” a good translation of this?
 44. LMatt88

  Norwegian: Noen

  Hey everybody. I was wondering if "noen" can mean somebody in this context: "Bare noen kan gjøre noe slik ut". The meaning I'm going for is "Only someone can do something like this". Thanks in advance.
 45. L

  Norwegian: er kommet

  Hei alle sammen! While looking up the meaning of "gjenge" in the dictionary, I came across this sentence: "alt er kommet i gjenge igjen". (There is context beyond this.) I am not understanding that why this is "alt er kommet" instead of "alt har kommet": I guess the sentence means "everything's...
 46. L

  Norwegian: vært og handlet?

  Hei alle sammen! I was watching Season 1 of NRK series "Side om side", and at the beginning of Episode 6, as a woman is walking by with shopping bags in her hand, her neighbours, enjoying themselves in the lawn (eating and talking), spot her and greet her, and then the woman walking by asks...
 47. B

  Norwegian: Bestemt substantiv etter noen determinativer

  Hei! På tross av at jeg har bodd i Norge ganske lenge er jeg fortsatt i tvil når det gjelder bruk av dobbel bestemmelse. Slik som jeg forstår det, forekommer det dobbel bestemmelse ikke bare i forbindelse med denne/dette men også med andre ord som virker bestemmende (jeg tillot meg å kalle dem...
 48. L

  Norwegian: føler på seg

  Hei alle sammen! In a sentence I came across in a book for children ("Alice Andersen"), there's the phrase "... hun bare føler på seg at det blir trøbbel". I know that "føler seg" means to feel, to feel like, but there's "føler på seg" here, though it seems the same to me as "føler seg". I...
 49. D

  Norwegian: annet

  When I looked it up, it's translated as "other", but it doesn't make sense to me in this context: Mailboksen står stille, tempoet er et helt annet, og man har rett og slett bare lov til å ikke gjøre noe som helst. I thought at first it meant "something else", like in the colloquial English...
 50. D

  Norwegian: diggere

  I was reading a blog and came across this word, but couldn't find it in the dictionaries that I used. Below is the sentence: Alt går litt treigere, og det finnes ikke noe som er diggere enn å ikke trenge og tenke på hverken tidsfrister eller en agenda. After searching, I think it means "like"...
Top