open

 1. Μ

  English to Greek whopping

  υπερμεγέθης υπερμεγέθης - Νέα Ελληνικά : Κλίση, Λεξικό Νέας Ελληνικής, Ορθογραφία, Αναγνώριση, Γραμματική (Νεοελληνική Και Λόγια) - Lexigram υπερμεγεθης ελληνικα. υπερμεγεθης κλιση. υπερμεγέθης ελληνικά. υπερμεγέθης κλίση. υπερμεγέθης ορθογραφία. υπερμεγεθης ορθογραφια. υπερμεγέθης αρχικοί...
 2. Ι

  English to Greek pitch

  σωριάζομαι, σαβουριάζομαι Δες τους ορισμούς στο αγγλόφωνο World Reference
 3. Έ

  English to Greek diminutive

  add that but last μικρόσωμος smaller than the average; tiny:The Pygmies are a diminutive people. Grammarrelating to a form that indicates smallness, familiarity, affection, or triviality:The diminutive suffix -let appears in the word droplet , which means "a small drop.''
 4. DearPrudence

  French base morpion

  morpion nm courant (jeu de croix et cercles) cinco en raya loc nom m Ils jouent au morpion pendant la récréation. jeu du morpion nm (jeu avec ronds et croix) tres en raya nm + loc adv tres en línea nm + loc adv tres en línea nmpl (VE) la vieja nf "cinco" ou "tres"?
 5. Κ

  English to Greek outstanding

  πιο έντονος
 6. DearPrudence

  English to Portuguese north-northeast

  north-northeast, north-north-east adv (towards this point) tradução indisponível voltado para o nor-noroeste loc adv If you head north-northeast, after a couple of miles you will see a sign for the theme park. First translation is missing.
 7. T

  English to Italian corporate governance

  amministrazione d'impresa (no need to use the anglicism)
 8. K

  English to Greek ratings

  ratings means ακροαματικότητα
 9. C

  English to French creel

  Un reel est aussi un "Cantre" dans le domaine des matériaux composites, une étagère sur laquelle on pose des bobines de fil Exemple : J'ai posé les bobines sur le cantre I put the rovings on the reel
 10. Χ

  English to Greek eject

  αποβάλλω
 11. Ζ

  English to Greek lattice

  δικτύωμα, δίκτυο
 12. Ε

  English to Greek array

  συστοιχία
 13. Φ

  English to Greek up and running

  add also: εν λειτουργία
 14. J

  English to Spanish passbook

  passbook savings account n (banking) caja de ahorro loc nom f I think that the proper translation for " passbook savings account is "cartilla de ahorros". "Caja de ahorro" is a different thing in spanish. Please, check it. Maybe I'm wrong.
 15. Β

  English to Greek messy

  χαώδης, χαοτικός chaos theory, in mechanics and mathematics, the study of apparently random or unpredictable behaviour in systems governed by deterministic laws. A more accurate term, deterministic chaos, suggests a paradox because it connects two notions that are familiar and commonly...
 16. P

  English to Greek swirl

  (pastry) ελικοειδές γλάσο
 17. P

  English to Greek swirl

  (pastry) ελικοειδής σαντιγί
 18. Ά

  English to Greek swirl

  σβουρίζω
 19. A

  English to Italian place an order

  Hi, I think the correct translation for "hot and sour" is "agropiccante" rather than "agrodolce"
 20. DearPrudence

  English to Spanish Sat

  SAT n US, acronym, ® (university admission exam) examen de admisión nm + loc adj (ES) selectividad nf (ES, coloquial) selectivo nm The SAT is a test that is widely used for college admissions in the US. El examen de admisión se usa para todas las admisiones a universidades de...
 21. DearPrudence

  English to Portuguese brown

  brown adj (color) marrom adj Jane lives in the brown house. Dan's hair is brown. Jane mora na casa marrom. O cabelo de Dan é castanho. There should be a Dterm for "castanho", as shown in the second example sentence.
 22. DearPrudence

  English to Portuguese brown hair

  brown hair n (brunette or chestnut hair) cabelos castanhos loc sm pl She wore a brown shirt to match her brown hair. Eu tenho cabelos castanhos. The sentences don't match + shouldn't it be in the singular ("cabelo castanho")?
 23. DearPrudence

  English to Portuguese hair

  hair n not countable (human head) (cabelo humano) cabelo sm She's having her hair cut, as it has grown longer than she likes. Ela vai cortar o cabelo. Sentences don't match.
 24. Δ

  English to Greek display

  (computing) εμφάνιση οθόνης
 25. V

  Spanish to French mazapán

  Il y a une phrase qui n’est pas correcte en français « mais elle c’est très calorique » dans les exemples.
 26. M

  English to Greek tree house

  The usual word for "tree house" is δεντρόσπιτο.
 27. Ά

  English to Greek wine glass

  also: wineglass
 28. Σ

  English to Greek binary

  (astrophysics) δυαδικό αστρικό σύστημα Πώς σχηματίζονται τα δυαδικά αστρικά συστήματα που είναι ... https://physics4u.wordpress.com › 2010/05/27 › ώ-ί-ά-2 27 Μαΐ 2010 — Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων σχηματίζονται αυτά τα δυαδικά συστήματα, έχουν συναρπάσει και προβληματίσει τους αστρονόμους...
 29. Μ

  English to Greek condescending

  το δασκαλίστικος που έχεις από κάτω είναι καλό, βάλ' το από πάνω, δεν είναι για τα μπάζα. Οι περισσότεροι δεν κοιτούν τα σχόλια. condescending /kɒndɪˈsɛndɪŋ/ Μάθετε πώς προφέρεται adjective having or showing an attitude of patronizing superiority. "she thought the teachers were arrogant and...
 30. L

  English to Spanish ultimately

  (Ultimately = A la larga) Ultimately podría significar también “a la larga”. Ultimately, the decision is yours. A la larga, la decisión es tuya.
 31. Κ

  English to Greek dissent

  (politics) αντικαθεστωτική δράση, αντικυβερνητική δράση, έντονη αντιπολίτευση
 32. Τ

  English to Greek debris

  κορήματα
 33. Α

  English to Greek inspiral

  (astronomy, binary stars) τροχιά συγχώνευσης, τροχιά συσσωμάτωσης
 34. Ι

  English to Greek dampen

  ελαττώνω βάλ' το ως τελευταία επιλογή, είναι το σωστό όμως έχει άλλο ύφος
 35. DearPrudence

  English to Spanish punch

  punch [sth]⇒ vtr (make a hole in) picar⇒ vtr perforar⇒ vtr The bus conductor punched Jane's ticket. El conductor de bus picó el boleto de Jane. Shouldn't it be something like "inspector..."?
 36. DearPrudence

  English to Italian ourselves

  ourselves pron (we: reflexive form) noi stessi pron ci pron We locked ourselves out of the house. We looked at ourselves in the mirror. Ci siamo chiusi fuori di casa. Ci siamo guardati allo specchio. Maybe "ci" with sense "reflexive form" should come first, as it would...
 37. 2

  English to French smack-dab

  L'exemple est "smack dab in in the middle of", avec un "in" en trop.
 38. J

  English to Spanish inducted

  Every baseball player hopes to be inducted into the Hall of Fame. Todo jugador de béisbol tiene la esperanza de ser iniciado en el salón de la fama. Nadie en España diría eso de ser "iniciado", sino "incluido" en Hall of Fame. No se trata de una iniciación, sino de una inclusión.
 39. A

  English to Greek inspiral

  (astrophysics) σε τροχιά σύγκρουσης
 40. T

  English to Spanish snag

  - Snag - (Slang) Colocar/Colar - I just sold two copies, I thought I may snag a third when I saw him coming but he didn't buy anything. - Solo vendí dos copias, pensé que igual colaba una tercera cuando le vi venir pero no compró nada.
 41. D

  Greek to English μαλάκας

  dork
 42. F

  English to Greek blurring

  μυώπισμα
 43. DearPrudence

  English to Portuguese sojourn

  sojourn n formal (stay, visit) estada, permanência sf His sojourn in Spain lasted for five years. Also "estadia", like under "stay"? stay n (temporary residence) (residência temporária) estada, estadia sf permanência sf I loved my nine-month stay in Paris. Adorei os nove...
 44. ˈ

  English to Greek caller

  τελάλης caller /ˈkɔːlə/ noun 1. a person who pays a brief visit or makes a phone call. "a special advice line was swamped by hundreds of callers" 2. a person who calls out numbers in a game of bingo or directions in a dance. "a barn dance with a persuasive caller"
 45. M

  English to Italian proof

  Coin proof: Moneta di prova o più comunemente Moneta a fondo specchio
 46. Σ

  English to Greek luminosity

  OXI λαμπρότητα = luminance !!! αυτά είναι άλλα δυστυχώς είναι σωστή μεταφορική μετάφραση... δυστυχώς διότι κάνει το μυαλό μας αχταρμά αυτό το μιξ
 47. Μ

  English to Greek elusive

  διαφεύγων διαφεύγων - Νέα Ελληνικά : Κλίση, Λεξικό Νέας Ελληνικής ... https://www.lexigram.gr › lex › newg · Translate this page διαφευγων ελληνικα. διαφευγων κλιση. διαφεύγων ελληνικά. διαφεύγων κλίση. διαφεύγων ορθογραφία. διαφευγων ορθογραφια. διαφεύγων αρχικοί χρόνοι. διαφευγων ...
 48. Ξ

  Greek to English host

  οικοδεσπότης οικοδέσποινα ξενιστής
 49. DearPrudence

  English to Portuguese OK

  OK, O.K., okay adj informal (not a problem, acceptable) (tudo bem) o.k. adj That's OK. I'll be able to fix the problem tomorrow. Tudo bem. Poderei resolver o problema amanhã. Expression used in the Dsentence is not a Dterm. Could you also say something like "não foi nada"? Apology...
 50. ?

  English to Greek laggard

  κωλοβαρεμένος
Top