open

 1. Α

  English to Greek visualization

  οπτικοποίηση https://www.greek-language.gr › tools Λεξικό της κοινής νεοελληνικής - Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα οπτικοποίηση η [optikopíisi] Ο33 : η ενέργεια του οπτικοποιώ, η χρήση οπτικών ή οπτικοακουστικών μέσων για την καλύτερη παρουσίαση ενός θέματος, κυρίως σε ...
 2. T

  English to French moon on a stick

  What’s the best translation for the phrase ‘the moon on a stick?’ Implying that you are asking for the impossible and everything else as well!
 3. N

  English base ruler

  El Rey Carlos tercero es el actual gobernante de Ingleterra.
 4. L

  English to French glamour

  hypnotiser, ensorceler
 5. P

  English to Greek catalyze

  (figuratively) ενισχύω
 6. fenixpollo

  English base make your move

  This should have romantic senses added, to align it better with the entry for make a move.
 7. P

  English to Greek lie low

  δρω συγκρατημένα
 8. R

  English to Greek invest

  χρίζω, τιτλοδοτώ
 9. R

  English to Greek glime

  λοξοκοιτώ Definition of glime (Entry 1 of 2) dialectal, chiefly British. : to look obliquely at something : steal a glance. glime. Dictionary by Merriam-Webster: America's most-trusted online dictionary › ... Glime Definition & Meaning - Merriam-Webster
 10. H

  French base cynique

  PEUT ETRE QUE CE MOT EST QUELQUE CHOSE A MANGER aussi?????
 11. I

  English to Italian sandbagging

  In car racing the term 'sandbagging' is referring to those drivers who deliberately do a slow lap time as to conceal to their rivals the real pace or performance of their own cars and then do a faster lap n the end in order to qualify or come first.
 12. C

  English base rinse

  I was looking for “rinsed “ meaning exhausted After finishing the run he was totally rinsed and could not do the workout I am rinsed. I can’t go out tonight
 13. R

  English to Greek fortitude

  σθένος Is also correct as a standalone noun.
 14. P

  Spanish to French desastre

  C'est un vrai chantier, ta chambre (or: C'est le soul dans ta chambre).=> souk
 15. A

  English base ruler

  Currently says: Queen Elizabeth II is the current ruler of Great Britain. La Reina Isabel II es la actual gobernante de Inglaterra. Should say: Queen Elizabeth II was the former ruler of Great Britain. La Reina Isabel II fue la anterior gobernante de Inglaterra.
 16. M

  English to Romanian hatching

  Valorația
 17. M

  English to French mirrorball

  Boule à facettes
 18. R

  English base Surinam

  I tried searching for Suriname, but there is no result for the county Suriname in English to Spanish. Instead, Surinam is suggested in place of Suriname. Shouldn't the spelling be Suriname instead of Surinam? (I live in the United States of America)
 19. A

  Spanish to French proporcionado

  Autre sens possible, Adj : fourni
 20. K

  English to French in stitches

  plutôt que "plié en deux", on dit "plié en quatre" (pour "rire aux éclats)
 21. X

  English to Greek coalescent

  Συρρέον
 22. K

  Greek to English ανασυγκρότηση

  defragmentation - Βικιλεξικό
 23. S

  English to Italian breathe life into

  breathe life into [sth] vtr figurative (revive, rejuvenate) far rivivere⇒, riportare in vita, portare a nuova vita vtr The paramedics breathed life into the accident victim. MANCA LA TRADUZIONE IN ITALIANO MANCAVIL TESTO IN INGLESE ⓘ È un artigiano molto rinomato e ricercato perché ha...
 24. S

  English to Italian head

  fall head over heels v expr (tumble) cadere giù, ruzzolare giù vi Alex fell head over heels down the mountainside. MANCA LA TRADUZIONE IN ITALIANO head waiter n (highest-ranking food server) maître, cameriere di sala, capo cameriere nm Anthony is the head waiter at a restaurant...
 25. R

  German to English tauschen

  deceive
 26. M

  English to Italian infinite

  Manca la chiara indicazione che "infinite" può anche essere un nome , ossia "infinità" o "infinito"
 27. Μ

  English to Greek overwhelmed

  είμαι υπερφορτισμένος, είμαι καταβεβλημένος, με γάμησε η κατάσταση, με γάμησαν στην δουλειά, έχω φτάσει στο αμήν/τα όριά μου, τα 'φτυσα, τα 'παιξα, τα έχω παίξει, σαστισμένος και καταβεβλημένος (ταυτόχρονα), κυριευμένος από πεποίθηση αδυναμίας αντιμετώπισης των συνθηκών, μεταφορικά: πνιγμένος σ'...
 28. B

  English to Italian spatiality

  The pronunciation is missing. Please post it.
 29. G

  English to Italian arts and crafts

  The translation "arti e mestieri" in that context is wrong, I will choose the informal term "lavoretto/i".
 30. 5

  Spanish to French funda

  Couronne Pour une dent
 31. F

  English to Italian chip

  Sarebbe utile spiegare l'espressione "have a chip on your shoulder."
 32. M

  English to Italian long-standing

  Annoso
 33. Ν

  English to Greek midwife

  ξεγεννήτρα
 34. P

  English to Italian endow

  in italiano anche "conferire" The author endows her voice with a musicality perceivable in her narrative. L'autrice conferisce alla sua voce una musicalità percepibile nella sua narrazione.
 35. A

  English to French C'est Versailles, ici !

  Y a-t-il des idées de traduction ?
 36. S

  French base sexe

  Bonjour, Pourquoi ne mentionner que le sexe masculin pour la traduction de sexe en tant qu'organe reproducteur ? Il me semble que vulva et vagina devraient aussi être mentionnés. Merci !
 37. Μ

  English to Greek emanation

  ανάβλυση, ανάβρυση
 38. Μ

  English to Greek cabinet

  Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είχαν έκτακτη σύσκεψη σήμερα.
 39. M

  English to Greek Συμπλήρωση μετάφρασης του undo στα ελληνικά

  undo καθομιλουμένη: ξεκάνω
 40. Μ

  English to Greek adobe

  πλινθόσπιτο
 41. V

  English to Greek virtuous cycle

  Ενάρετος κύκλος
 42. Μ

  English to Greek arrayed

  παρατεταμένος Also correct
 43. Μ

  English to Greek agent

  δρων, δρούσα, δρον αυτοδραστικός, αυτόδραστος
 44. Μ

  English to Greek qualification

  πλήρωση κριτηρίων, κάλυψη κριτηρίων Και το πλήρωση σωστό είναι
 45. Μ

  English to Greek qualification

  πλήρωση κριτηρίων, κριτηριοπλήρωση https://www.ependyseis.gr › anaptyx... Αναπτυξιακός Νόμος | Αρχική σελίδα - EPENDYSEIS.GR Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/03/2019 (έχει διορθωθεί ο τύπος του κελιού «Πλήρωση κριτηρίων εξωστρέφειας», στο φύλλο <ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡ. https://www.deddie.gr...
 46. Μ

  English to Greek hornet

  (genus Vespa) η βέσπα (επαρχιακό, rural) ο σέρσεγκας
 47. H

  English to French axe

  To axe: C'est une coupe claire, pas une coupe sombre. La coupe claire est drastique.
 48. G

  English to Italian have a chip on your shoulder

  La traduzione non trasmette il vero significato della frase, "to have a chip on the shoulder" non è solo un generico atteggiamento negativo, significa avere un risentimento
 49. G

  English to Greek accountability

  Υπευθυνότητα, Ανάληψη ευθύνης
 50. Ε

  English to Greek thriving

  ευήμερος, ευήμερη, ευήμερο https://www.lexigram.gr › lex › enni ευήμερος - Σημαίνει Σημασία Συνώνυμα Λεξικό Αντώνυμα Αντίθετα Ερμηνεία Ορισμός Γνωμικά Παροιμίες Ρητά Φράσεις - Εννοιόλεξο - Lexigram ευημερος σημαινει. ευήμερος σημαίνει. ευημερος σημασια. ευήμερος συνώνυμα. ευημερος λεξικο...
Top