pending

 1. B

  Spanish base autobús

  Creo que el plural no es 'autobús', sino 'autobuses'
 2. C

  English to Greek lay

  lay judge λαϊκός δικαστής
 3. S

  Spanish base autobús

  Hello, It is listed that the plural form of autobús is also autobús. But shouldn’t it be autobuses since the stress falls on the last syllable? thank you
 4. A

  French to English passerelle

  Bonjour, La traduction figurée propose network : Il existe une passerelle entre ces deux filières. There is a link between these two networks. Le fil passerelle d’études au niveau collégial donne bridge, mais le dico filières donne : filière nf(secteur d'étude) (figurative)pathway n...
 5. S

  English to Greek plaster

  αλαβάστρινος πχ plaster mould εννοούν αλαβάστρινο καλούπι (οι Έλληνες και οι Άγγλοι δεν μιλούν το ίδιο, δεν λένε alabaster διότι το καλούπι είναι μέτριας ποιότητας και μόνο για εργασία, όχι έκθεση σε σαλόνι)
 6. S

  English to Greek ridership

  επιβιβασιμότητα, βαθμός επιβιβασιμότητας
 7. Maître Capello

  French base sol

  La prononciation audio de ce mot (Accents : France) est [sœl] alors que cela devrait être [sɔl] comme écrit.
 8. A

  English to Italian comment

  It missing "comment regard"
 9. Δ

  English to Greek notably

  χαρακτηριστικό παράδειγμα Not an exact translation, but in some phrases is the only option, because the other options you have aren't suitable for all phrases.
 10. C

  French to English lettres

  humanities / arts subjects is not a correct translation for "lettres". According to Wiki, the "...include the study of ancient and modern languages, literature, philosophy, history, archaeology, anthropology, human geography, law, politics, religion, and art." I would suggest literature as a...
 11. M

  English to Italian front of the house

  The translation for Front of the House staff (in a restaurant context) is missing from this item. The Italian 'Facciata' in this case does not work.
 12. E

  English base drop

  To drop: scartare To drop a card (in table and card game): To withdraw from the current deal; to discard one's hand rather than stake enough chips to stay in the game.
 13. A

  English to Greek all the way

  πέρα για πέρα
 14. Υ

  English to Greek throw out

  Merriam Webster τσαμπουνάω
 15. M

  English to Italian lashing

  tie-down lashing= cinghie di tensionamento (per legare un carico al portapacchi di un veicolo)
 16. le chat noir

  French to English trembler

  Il manque peut-être "shudder" comme équivalent ?
 17. R

  English base nig-nog

  Why is this racially offensive? In the UK, where I come from, it means "a silly person". I am actually offended to see the description given here.
 18. X

  English to Italian give way

  GIVE AWAY to [something] IT: Ho cercato di resistere, ma alla fine ho dovuto cedere alle sue richieste. ENG: I tried to resist, but at the end I had to give way to her requests.
 19. Ρ

  English to Greek splint

  wooden splint Στην χημεία ή ξυλάκι παγωτού
 20. S

  English to Greek coupling

  άρμοση (secondarily) αρμόπιρος
 21. ?

  English base transgender

  It is literally saying: rare, may be offensive Transgender is not an offensive word, please change it.
 22. G

  English to Greek get into

  It's missing the definition
 23. M

  English to Italian op-ed

  controeditoriale
 24. J

  French to Spanish jusqu'à nouvel ordre

  Jusqu'au nouvel ordre > Hasta nuevo aviso.
 25. O

  English base hackle

  missing the translation for the verbal form?
 26. P

  English base back off

  Nell'allenamento con sovraccarichi, il back off è lo scarico. Può anche essere inteso come "periodo di back off". Esempio: "Il coach mi ha programmato uno scarico (back off) di 3 settimane".
 27. swift

  French base gouttelette respiratoire

  Dans le domaine de l'épidemiologie, on parle de 1) gouttelettes respiratoires ou 2) gouttelettes de Flügge, ainsi que de transmission par gouttelettes. Voir (et écouter), par exemple : La différence entre la transmission par gouttelettes et celle par voie aérienne | Les années lumière...
 28. P

  English base promontory

  Etymology From the same root as prōmineō.
 29. CarlosRapido

  French base au pied levé

  la version en français nord-américain 'à pied levé' devrait aussi être référencée sous cette rubrique
 30. M

  English to Italian outstanding

  prominente
 31. MayaRomin

  English to Italian activity holiday

  Buona sera, sul libro di testo in inglese di mio figlio indicano come due cose diverse l'activity holiday (intesa come vacanza-attiva) e organised holiday (intesa come viaggio organizzato), mentre qui leggo che la traduzione in italiano di activity holiday è viaggio organizzato. Potreste...
 32. F

  English to Italian lockdown

  serrata
 33. DearPrudence

  French to English charge

  More options here? charges (location)
 34. M

  English to Italian recklessness

  money = mean
 35. A

  Arabic to English مُسْتَخْلِص

  Payment request
 36. T

  English to Italian stigma

  Additional translation (figurative): Discriminazione
 37. Incommunicado

  English to Italian decoy

  I would suggest to add "copertura" to the Italian definitions for "decoy". I am reading a novel in which a female character is described by the author as the "decoy"; she's trapped in a triangle with two other men who have sex together; one of the two men also appears/pretends to have an affair...
 38. E

  English to Greek ομιλούνται

  should be 'is spoken' not 'melanesian languages'
 39. A

  English base system card

  Australian term for index card or file card (ficha)
 40. P

  English to Portuguese coop

  capoeira
 41. I

  Greek to English ουσιαστικά

  for all intents and purposes
 42. L

  French to Spanish caravansérail

  El diccionario WordReference sólo da el sentido figurado de este término, no su traducción al español, que es "caravasar", posada destinada a las caravanas (RAE: caravasar | Diccionario de la lengua española). No planteo, por tanto una pregunta, sino mi forma de ayudar a otras personas que...
 43. P

  English to Greek sidereal

  (afar stars which don't move) μακροαστρικός The etymon isn't tautological to the definition. Sidereal means macro-astral, because it's used in calculations of time, so only the afar stars are used as reference. Latin sīdereus, from sīdus (“star”) Etymology[edit] Compare Ancient Greek...
 44. F

  French base limer

  They guy in the next room must have been screwing all night; I could hear the bed rattling. There is a typo, see The guy Best regards
 45. A

  English base ledger line

  I would like to suggest a translation in Spanish for this word. This is "línea adicional".
 46. G

  English to Greek ventilator

  μονάδα τεχνητής αναπνοής
 47. M

  English to Greek moist

  τhe word ''moist'' can go with food
 48. Γ

  English to Greek backlash

  γυρίζω εις βάρος
 49. E

  English to Italian blue funk

  There is a wrong translation in the english_italian section, for the word " funk "
 50. M

  English to Greek formulate

  Make an emergency landing Meaning : κάνω αναγκαστική προσγείωση
Back
Top