pending

 1. S

  English to Greek plaster

  αλαβάστρινος πχ plaster mould εννοούν αλαβάστρινο καλούπι (οι Έλληνες και οι Άγγλοι δεν μιλούν το ίδιο, δεν λένε alabaster διότι το καλούπι είναι μέτριας ποιότητας και μόνο για εργασία, όχι έκθεση σε σαλόνι)
 2. S

  English to Greek ridership

  επιβιβασιμότητα, βαθμός επιβιβασιμότητας
 3. Maître Capello

  French base sol

  La prononciation audio de ce mot (Accents : France) est [sœl] alors que cela devrait être [sɔl] comme écrit.
 4. A

  English to Italian comment

  It missing "comment regard"
 5. Δ

  English to Greek notably

  χαρακτηριστικό παράδειγμα Not an exact translation, but in some phrases is the only option, because the other options you have aren't suitable for all phrases.
 6. C

  French to English lettres

  humanities / arts subjects is not a correct translation for "lettres". According to Wiki, the "...include the study of ancient and modern languages, literature, philosophy, history, archaeology, anthropology, human geography, law, politics, religion, and art." I would suggest literature as a...
 7. M

  English to Italian front of the house

  The translation for Front of the House staff (in a restaurant context) is missing from this item. The Italian 'Facciata' in this case does not work.
 8. E

  English base drop

  To drop: scartare To drop a card (in table and card game): To withdraw from the current deal; to discard one's hand rather than stake enough chips to stay in the game.
 9. A

  English to Greek all the way

  πέρα για πέρα
 10. Υ

  English to Greek throw out

  Merriam Webster τσαμπουνάω
 11. M

  English to Italian lashing

  tie-down lashing= cinghie di tensionamento (per legare un carico al portapacchi di un veicolo)
 12. L

  French to English mis à pieds

  mis à pieds (travail : suspendu): Suggested addition to English translation of "suspended" laid off (adj) Note: American English
 13. le chat noir

  French to English trembler

  Il manque peut-être "shudder" comme équivalent ?
 14. X

  English to Italian give way

  GIVE AWAY to [something] IT: Ho cercato di resistere, ma alla fine ho dovuto cedere alle sue richieste. ENG: I tried to resist, but at the end I had to give way to her requests.
 15. Ρ

  English to Greek splint

  wooden splint Στην χημεία ή ξυλάκι παγωτού
 16. M

  French to English couper la route à

  To cut somebody off.
 17. S

  English to Greek coupling

  άρμοση (secondarily) αρμόπιρος
 18. G

  English to Greek get into

  It's missing the definition
 19. C

  Spanish to English nunca llueve a gusto de todos

  The expression " nunca llueve a gusto de todos " is translated directly as "please" (as a transitive verb), even though the former is a complete sentence and the latter is not.
 20. A

  Spanish to English Cinegètica

  Hunting is not an art. Line bullfighting is not an art.
 21. M

  English to Italian op-ed

  controeditoriale
 22. J

  French to Spanish jusqu'à nouvel ordre

  Jusqu'au nouvel ordre > Hasta nuevo aviso.
 23. O

  English base hackle

  missing the translation for the verbal form?
 24. P

  English base back off

  Nell'allenamento con sovraccarichi, il back off è lo scarico. Può anche essere inteso come "periodo di back off". Esempio: "Il coach mi ha programmato uno scarico (back off) di 3 settimane".
 25. swift

  French base gouttelette respiratoire

  Dans le domaine de l'épidemiologie, on parle de 1) gouttelettes respiratoires ou 2) gouttelettes de Flügge, ainsi que de transmission par gouttelettes. Voir (et écouter), par exemple : La différence entre la transmission par gouttelettes et celle par voie aérienne | Les années lumière...
 26. P

  English base promontory

  Etymology From the same root as prōmineō.
 27. CarlosRapido

  French base au pied levé

  la version en français nord-américain 'à pied levé' devrait aussi être référencée sous cette rubrique
 28. M

  English to Italian outstanding

  prominente
 29. R

  French to English immiscer

  La traduction du verbe dans le sens "s'immiscer dans un groupe ou une conversation" a été oublié.
 30. N

  Spanish to English pelear

  'Fight' here is presented as if it's universal, but it's not, it's a US English translation, and it's ambiguous. The Standard English is 'argue'. The US English translation 'fight' isn't Standard English. The US English 'fight' is a problematic translation because it is not used the same way...
 31. N

  Spanish to English reñir

  All the references to 'fight' under verbs like pelear and renir need to specify that it's 'fight' in USA English, because at the moment your directionary pretends that 'fight' is universal and 'argue' is a secondary translation. That is wrong. 'Argue' is the unambiguous translation in Standard...
 32. MayaRomin

  English to Italian activity holiday

  Buona sera, sul libro di testo in inglese di mio figlio indicano come due cose diverse l'activity holiday (intesa come vacanza-attiva) e organised holiday (intesa come viaggio organizzato), mentre qui leggo che la traduzione in italiano di activity holiday è viaggio organizzato. Potreste...
 33. F

  English to Italian lockdown

  serrata
 34. poetisa16

  French to English paumé

  For the sub-entry: familier (personne : en dehors de la réalité)traduction non disponible Pas facile de savoir comment aider des types paumés. This could translate to: delusional, divorced from reality, psychotic (clinical definition), living in their own world, out of touch with the...
 35. DearPrudence

  French to English charge

  More options here? charges (location)
 36. M

  English to Italian recklessness

  money = mean
 37. A

  French to English foyer

  What does it mean for geology.
 38. A

  Arabic to English مُسْتَخْلِص

  Payment request
 39. T

  English to Italian stigma

  Additional translation (figurative): Discriminazione
 40. J

  French base énergie

  1. l’énergie douce (nm) 2. this should be a female noun - even the adjective is female!
 41. D

  French base grâce

  grâces nfpl (prière après le repas)gracias nfpl C'est Marc qui récitera les grâces aujourd'hui. Marc será quien dará las gracias hoy.
 42. Incommunicado

  English to Italian decoy

  I would suggest to add "copertura" to the Italian definitions for "decoy". I am reading a novel in which a female character is described by the author as the "decoy"; she's trapped in a triangle with two other men who have sex together; one of the two men also appears/pretends to have an affair...
 43. E

  English to Greek ομιλούνται

  should be 'is spoken' not 'melanesian languages'
 44. R

  French base enfançon

  Añadiría la entrada "enfançon" traduciendo por "crío" o "chiquillo"
 45. P

  English to Portuguese coop

  capoeira
 46. I

  Greek to English ουσιαστικά

  for all intents and purposes
 47. L

  French to Spanish caravansérail

  El diccionario WordReference sólo da el sentido figurado de este término, no su traducción al español, que es "caravasar", posada destinada a las caravanas (RAE: caravasar | Diccionario de la lengua española). No planteo, por tanto una pregunta, sino mi forma de ayudar a otras personas que...
 48. P

  English to Greek sidereal

  (afar stars which don't move) μακροαστρικός The etymon isn't tautological to the definition. Sidereal means macro-astral, because it's used in calculations of time, so only the afar stars are used as reference. Latin sīdereus, from sīdus (“star”) Etymology[edit] Compare Ancient Greek...
 49. F

  French base limer

  They guy in the next room must have been screwing all night; I could hear the bed rattling. There is a typo, see The guy Best regards
 50. N

  French to English échelle

  recommend this should be ladders in english not ladder
Top