swedish

 1. G

  Swedish: mf

  From the heading of a clinical trial document: What does "mf" stand for here? The person named in the heading appears to be a clinical investigator, but I do not know her exact role in this clinical trial (the source document is quite short). Thanks as always, Gavril
 2. G

  Swedish: åt det senare hållet

  Excerpt from a pediatric assessment: "Her hearing and sight are normal. Symmetrical in terms of her motor capacity; potentially [?????] in regards to both fine and gross motor capacity, but the patient was difficult to control in the doctor's examination, and it is therefore difficult to...
 3. G

  Swedish: underhållskostnad för era säten

  Excerpt from a software upgrade offer: "Following conversion, you will only pay the corresponding maintenance costs for your ??? of [product], which will increase by a maximum of 10% per year until you reach the list price for [product]." I'm not sure what "säten" refers to here. Does it mean...
 4. Derfnam

  Swedish: moskojs

  The word "moskojs" is in the chapter called "Blodmos i Haganorra" from the book "Dogge" by Mikael Engström. There has been a car accident and a man is lying on the ground with his leg badly hurt. Someone asks him if he has pain: "- Har du ont?". Another one responds: "- Klart han har ont, skrek...
 5. Linnets

  Swedish: Lasse Lönndahl (pronunciation)

  Hello, how Lasse Lönndahl is pronounced in Swedish? Thanks.
 6. D

  Swedish: Pojken kan redan klä (på) sig själv.

  Hej på alla! "The boy can already dress himself." I translated this English sentence into Swedish, as in the title: 1. "Pojken kan redan klä sig själv." 2. "Pojken kan redan klä sig på själv." My question is: is there any difference whether I use the particle "på" or not? It's all plain...
 7. Yara__99

  pronunciation of names

  Hello! Although the Swedish first names look like other European ones, their last names sometimes look complicated I would like to have some help with the pronunciation of those names please: Virgilsson (is the g pronounced?) Kuznicki (will the z letter be pronounced as a s) Nygård (is the d...
 8. K

  Swedish: omission of "är"

  Hej, In the sentence: Emellertid vet vi att nyvalda regeringar ofta angelägna att förändra politiska beslut som de ärvt från sina föregångare. Dessutom finns det en påtaglig entusiasm bland konservativt sinnade politiker att driva på för att ta bort digital teknik från skolan, till exempel i...
 9. K

  Swedish: Vetenskapsrådet eller Vetenskapsrådets

  Hej, In the following text: Den kritiken återkommer nu. Avvecklingen av Vetenskapsrådet finansiering av utvecklingsforskning beskrivs både som ett hot mot akademins frihet (SvD Debatt 30/6) och som ett försök att styra forskningens inriktning för sina egna – och Sverigedemokraternas –...
 10. K

  Swedish: de översta arterna i näringskedjan

  In the sentence: Den verkliga avgrunden står i stället vi människor för, som envisas med att samtidigt fiska ut de översta arterna i näringskedjan och förvandla haven till soptippar. Bara de senaste dagarna har vi kunnat läsa om både den industriella utfiskningen av sill i Östersjön och om höga...
 11. K

  Swedish: mer ... och samtidigt ... än ...

  Hej, In the text: En av de saker som fascinerar människor mest om rymden är tanken på att någonstans därute hitta intelligent liv. Som vetenskapsfilosofen och dykaren Peter Godfrey-Smith skriver i sin bok ”Djupsinne – hur bläckfisken började tänka” borde den som enklare vill hitta den sortens...
 12. bubkus

  Swedish: "Till minne av" eller "till minnet av"?

  To subtitle a short note in Swedish that is being written "In memory of Peter A." (a colleague who died several years ago), would "Till minne av Peter A." be correct or should one use the definite "Till minnet av Peter A."?
 13. D

  Swedish: ...att ta adjö fram

  I've got the following sentence as part of a dialogue from my Swedish textbook: Han höll på att kräkas när vi stod i hallen för att ta adjö fram på småtimmarna. I did a check and it turns out the correct form should be "att ta adjö av". So is "att ta adjö fram" a mistake, a Swedish archaism, a...
 14. G

  Swedish: ute i enheterna

  Excerpt from an interview with a retiring IKEA employee, about her struggles during the Covid period: "We sat in the crisis group day and night, and we worked together in the management group, we worked with the crisis groups [????] and with the management groups [????], and we tried to...
 15. G

  Swedish: patentare

  Hello, Is patentare a synonym of patent in today's Swedish? Or does it mean something slightly different? (I encountered patentare in a description of how somebody balances the air conditioning in his new home.) Thanks, Gavril [Edited this post based on the answer received below.]
 16. K

  Swedish: förtjänst och förmåga

  Hi, förtjänst is said to be "förmåga att nå positiva resultat". Is this something innate, or acquired? Can it be replaced by förmåga in usage? Tack.
 17. Yara__99

  Swedish: John Bauer and the Mountain King

  Hi everyone! I'm sorry if my question is in English, but in fact, I don't speak Swedish, but I have a question about the Swedish culture I know there is a creature called the mountain king (Bergsrå) in Nordic mythologies, and I noticed that the Swedish artist John Bauer is connected somehow to...
 18. L

  Swedish: Sjögren [pronunciation]

  Hello. Can someone please tell me how the last name "Sjögren" is pronounced in Swedish? Thanks.
 19. Takis7

  Swedish: Kl. 12 och 15

  Does Kl. 12 och 15 mean 12 pm and 3 pm or 12h15 pm?
 20. Takis7

  Swedish: Ett folk

  Can we say: ett folk? isn't it a plural noun as the word people?
 21. D

  Swedish: "Marknaden är väldigt trång idag!"

  Imagine you're at the market and it's teeming with people. I'd like to say that the market is very crowded today. Would a Swede say something like: "Marknaden är väldigt trång idag!"
 22. P

  Swedish: Tar ni kort?

  Hello, I'm reading a dialogue in a textbook. A person is in a store and buys different things. - Tar ni kort? - Absolut. Sätt in kortet här och slå koden. The use of verb "tar" puzzles me here. I know it means "take" but what sense does it make when the buyer asks the shopkeeper "Are you...
 23. R

  Swedish: Mitt vs mitten

  I'm trying to figure out if there's a way to know whether to use mitt or mitten for middle/centre in Swedish. A few examples: Hon bor mitt i staden. Det finns en prick i mitten av cirkeln. Are they interchangeable? Thanks!
 24. G

  Swedish: LOU Över / LOU Förhandlat

  The following is the part of the page footer in an official procurement document from Trafikverket: I understand that LOU is "Lagen om offentlig upphandling". However, I can't make head or tails of the highlighted parts. 1. Över = ???? Is this an abbreviation of a word beginning with...
 25. D

  Swedish: using få and ska interchangeably to mean "should" or "ought"

  Hello to you all! I've been having a hard time trying to figure out the difference, if any, in meaning between the two verbs få and ska, specifically when speaking about something the other person should know. In the example below, it seems to me that this use of ska doesn't exactly carry the...
 26. B

  Swedish: Bättre upp får det allt lov att vara

  "Jag tyckte inte att det var något bra program, sedan får Frida tycka vad hon vill. Bättre upp får det allt lov att vara, och det kan det också bli. För nu har jag själv hamnat i ett riktigt spökhus [...]." This is from Karlsson på taket flyger igen by Astrid Lindgren. I'm having a hard time...
 27. K

  Swedish: för se renlighet

  Hej, From "Brott och Straff": Vi har tre små barn och Katerina Ivanovna sliter från bittida på morgonen till långt in på natten – hon skurar och tvättar och håller ungarna rena – för se renlighet har hon varit van vid sen barndomen – och allt det där gör hon fast hon är bröstsjuk och...
 28. M

  Swedish: delägarens del av fastighetens taxeringsvärde

  Did you read my posts? I agree that it gives an absurd result, so it can be dismissed simply because of that. But further more I already explained in my first post, the first answer, how I think it should be parsed: hembjudande delägarens del av fastighetens taxeringsvärde multiplicerat med...
 29. K

  Swedish: vilka bolag som ta del av det nya produktionsstödet

  Hi, In DN today: "I julas blev det klart vilka bolag som ta del av det nya produktionsstödet – ett incitament som gör det ekonomiskt lönsamt att förlägga en film- eller tv-inspelning i Sverige framför att ta den utomlands." Why "ta"? Is this a typo? Thanks.
 30. G

  Swedish: 1,33 av marknadsvärdet fastställt av värderingsman

  Hi again, An excerpt from a deed of gift wherein parents transfer a share of real estate property to their heir: I don't understand how the highlighted part fits into this. To get the required price, it seems that we need to multiply (A) the gift recipient's share of the property's taxation...
 31. G

  Swedish: stod vid zipline

  Another excerpt (maybe the last) from the physiotherapist's notes about a patient with shoulder issues: I can't resolve what "stod vid" is describing here. Is it saying that his shoulder problems were aggravated/triggered while standing near/next to a zipline? Or, is ”stod vid” just a...
 32. T

  Swedish: De flesta blir föräldrar den dag som deras barn föds

  Good afternoon. I’m having difficulty in understanding the grammar behind the following sentence: De flesta blir föräldrar den dag som deras barn föds, men så var det inte riktigt för xxxx. (The sentence is taken out of a beginner story book.) I understand that the sentence means “Most people...
 33. G

  Swedish: sidlik

  One more excerpt (for now) from the physiotherapist's assessment of a patient with shoulder problems: "Mobility: [...] Abduction up to about 175°; outward rotation with arm at his side [??] up to about 75°." "sidlik" = ? Thanks again, Gavril P.S.: The noun sidlik / sidolik...
 34. G

  Swedish: längre hävarm

  Another quote from a physiotherapist's assessment of a patient with shoulder problems: "hävarm" = ? Some of the tests described involve lifting one's arms, which may explain the meaning of häv- here. But that doesn't explain "längre" -- if "hävarm" refers to one of the patient's arms, then...
 35. G

  Swedish: höger skulderblad vingar

  From a physiotherapist's patient notes: "vingar" = ???? I've found some definitions for "vinga" (e.g. "to make lighter", "to hasten"), but they don't make any clear sense here. Thanks for any assistance, Gavril
 36. C

  Swedish: Man är allt bra löjlig. Detta är alltså Blom

  Hi! I've been reading a book from Elfred Berggren and i came across these sentences which i dont understand. "Man är allt bra löjlig. Detta är alltså Blom, som brukade komma hem till mig, när vi gingo i skolan, och skriva av hemtal och få översättningarna dragna, och som jag då betraktade som...
 37. J

  Swedish: att after tyckte

  I got this sentence from a book: Han minns att han tyckte hon var vansinnigt tjusig - there is no att after tyckte, where I would have placed it. I have seen other sentences where the att seems necessary, like Han tyckte att hon var galen etc. Is the att after tyckte strictly necessary? Why...
 38. J

  Swedish: check if he is okay

  What's the difference between saying: Jag kom för att kontrollera att han är okej.' and Jag kom för att kolla om han är okej.
 39. J

  Swedish: It was clear

  I've read this before in a book: Det stod klart att ... whatever whatever... But can you say: Det var klart att... If it means the same thing why would you bother with stod?
 40. J

  Swedish: Barely believe it

  Which is the best or most natural way to say I/he/she could barely believe it? Jag kunde knappt tro det or Det var knappt att jag kunde tro det (I don't really understand why Swedes write it the second way but I've seen both before)
 41. G

  Swedish: led- (ledtruck, ledstaplare)

  ledtruck and ledstaplare refer to certain kinds of forklifts used in warehouses. I know that truck means "forklift" (among other things, but that's pretty clearly what it means here), and that staplare means "stacker". But what information is the led- part contributing? led- has many...
 42. G

  Swedish: har eller har haft vilande sådan ersättning

  Some excerpts from a company's employee insurance policy: These sentences seem to contradict each other. The first sentence seems to be saying that, in order to be regarded as having full work capacity ("fullt arbetsför"), you need to have had dormant compensation ("vilande ersättningar") for...
 43. sarpertaze

  Swedish: det går lika bra med selleri

  What does "det går lika bra med selleri" mean ? I searched it but I did not find the meaning of the idiom. Is there a similar idiom in English?
 44. T

  Swedish: De kommer att (ska) kalla barnet Erik

  Hi. In the sentence, they/we are going to the their/our child Erik, would you normally use Ska or Komma att? In a course I am studying, the translation was: De kommer att kalla barnet Erik. However, I thought that Ska showed more personal intention and that Komma att was for predictions...
 45. T

  Swedish: På/i ett rum

  Hej! With the word “rum”, do you normally use the preposition på or i? Or does it depend on the context or are they interchangeable? On the same page of a book I’m reading, I have seen the following examples: “Ok, jag går upp på mitt rum och väntar.” (Here, could you use går upp till (or even...
 46. R

  Swedish: grävlingsorientering

  Grävlingsorientering (possibly misspelled) - what is it? Came across it in a film but don't remember the full sentence sadly.
 47. M

  Swedish: When to use det är or det här?

  hej hej, I'm having a discussion with a friend about using: det är or det här. Hopefully you can help us with the difference between those 2 words and when to use är and här. Thank you very much!
 48. pldclcc

  Swedish: Do long and short i have the same vowel quality?

  When I hear words like sil and sill all they seem to differ in is the vowel length, whereas in English the vowel quality is often different as well, depending on your accent (sheep vs ship). Is it the same in Swedish, or is the length of the vowel the only significant difference? On the...
 49. Le Tamia

  Swedish: Du <skulle> läsa mellan raderna.

  Hello Can anyone help me to understand what skulle means in this context? This is from Assimil Swedish (in French. of which I have a decent understand, but it's not my native language). For context, two people are talking about a letter they had just finished reading together. A: Hennes...
 50. G

  Swedish: om inte verksamheten själva anger något annat

  From a patient information sheet about how to prepare for a hospital procedure: "To reduce the risk of infections, no more than one person should accompany you to your treatment appointment, unless the [???] itself specifies otherwise. " Despite it being a very common term, the meaning of...
Back
Top