• To encourage participation, please click 'Watch tag' to receive email notifications for new conversations.

unlisted nordic language

  1. E

    Swedish: Med, också eller även?

    Hello friends! Can you help me with this question ? When Is it correct to use med, också or även ? What is the difference? Are they interchangeable? For example ; Ha det bra!!, du med!! Why not du också?
  2. R

    Norwegian: Short translation help to English or German (political)

    Hej, jeg har det vanskelig med å oversette denne satsen: "Anbefalte kostnadsrammer for prosjektet vil være en del av det beslutningsunderlaget regjeringen vil fremme for Stortinget når prosjektet legges frem." Jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg med oversettningen min? Tysk: "Der...
Back
Top