Καταλήξεις των ρημάτων της Παθητικής Φωνής

Андрей_C.

New Member
Русский - Россия
Γεια σου,
ξέρω ότι στην Παθητική Φωνή ρήματα του ενεστώτα έχουν καταλήξεις: -ομαι, -ώμαι, -εμαι, -ημαι, -άμαι, -ιέμαι, -ούμαι...
Πείτε παρακαλώ τι κατάληξη έχει εκρήγνυμαι, είμαι και κείμαι; Απλά "μαι";
 
 • Perseas

  Senior Member
  Η βασική κατάληξη της παθητικής φωνής στα Νέα Ελληνικά είναι -μαι. Ανάλογα με τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, τα ρήματα τα χωρίζουμε σε κατηγορίες, π.χ. σε -ομαι, -ιέμαι, -ούμαι κλπ.

  Το "εκρήγνυμαι" είναι λόγιο και έχει μορφολογικούς τύπους της αρχαίας ελληνικής. Στα αρχαία ελληνικά υπάρχει μια κατηγορία συμφωνόληκτων ρημάτων σε -μι (ενεργητική φωνή)/ -μαι (μεσοπαθητική φωνή), π.χ. ρήγ-νυ-μι/ρήγ-νυ-μαι. Το ρήγ- είναι το θέμα και το -νυ- είναι το πρόσφυμα πριν από την κατάληξη -μι ή -μαι.

  Το "κείμαι" είναι επίσης λόγιο, κατά συνέπεια κλίνεται σύμφωνα με την αρχαία ελληνική. Το θέμα είναι το κει- και η κατάληξη -μαι.

  Το "είμαι" κατ' αναλογία προς το "κείμαι" ( < Μεσ. Ελλ. εἶμαι < Αρχ. Ελλ. εἰμί ).
   
  Last edited:
  < Previous | Next >
  Top