Με έναν πόνο στα αγγλικά

< Previous | Next >
 • Tr05

  Senior Member
  Greek - Greece
  Αυτή η σελίδα, η οποία διδάσκει τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα, παρέχει μια ευθεία μετάφραση, εμπλουτισμένη. Θα μπορούσατε, ενδεχομένως, να θέσετε την ερώτηση και στο αγγλικό forum (με κάποια επεξήγηση), όπου ίσως βρείτε μία η παραπάνω απαντήσεις που να σας ικανοποιούν.
   

  Helleno File

  Senior Member
  English - UK
  Πώς λέμε την ευχή στις ετοιμόγεννες στα αγγλικά; Με έναν πόνο;
  The simple answer is we don't! And whatever you do, do not translate it literally!! No one would ever speak to you again if you did! We would consider this strange and shocking. We don't have a phrase for giving birth. The only thing you could say is "I wish you well with the baby". You could say "I hope everything goes well with the baby". I wouldn't as I always think it adds the possibility that it might not and therefore worry the mother to be.
   

  Phoenix rises

  Member
  Greek
  Αυτή η σελίδα, η οποία διδάσκει τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα, παρέχει μια ευθεία μετάφραση, εμπλουτισμένη. Θα μπορούσατε, ενδεχομένως, να θέσετε την ερώτηση και στο αγγλικό forum (με κάποια επεξήγηση), όπου ίσως βρείτε μία η παραπάνω απαντήσεις που να σας ικανοποιούν.
  Ευχαριστώ πάρα πολύ 🙌🙌
   

  Phoenix rises

  Member
  Greek
  The simple answer is we don't! And whatever you do, do not translate it literally!! No one would ever speak to you again if you did! We would consider this strange and shocking. We don't have a phrase for giving birth. The only thing you could say is "I wish you well with the baby". You could say "I hope everything goes well with the baby". I wouldn't as I always think it adds the possibility that it might not and therefore worry the mother to be.
  Thank you very much, it's absolutely reasonable what you say
   

  Αγγελος

  Senior Member
  Greek
  The simple answer is we don't! And whatever you do, do not translate it literally!! No one would ever speak to you again if you did! We would consider this strange and shocking. We don't have a phrase for giving birth. The only thing you could say is "I wish you well with the baby". You could say "I hope everything goes well with the baby". I wouldn't as I always think it adds the possibility that it might not and therefore worry the mother to be.
  Ι understand it is not customary to say such things in English. But would it really be a serious faux pas if you were to say "May you have a speedy delivery" or even "May the baby come out with one push"?
   
  < Previous | Next >
  Top