Τηλεφωνω σε+

Ayline

New Member
English,Turkish— USA
Hi
I heard on a greek language video "Ένας άντρας τηλεφωνεί το ιατρείο".
Shouldn't that be "Τηλεφωνεί στο ιατρείο." ?
Thank you for your help.
 
 • dmtrs

  Senior Member
  Greek
  I agree of course with Perseas, but I would like to add that in Northern Greece you might hear something like that.
  Τηλεφώνησα τη γυναίκα μου / το γιατρό / το ιατρείο.
   
  < Previous | Next >
  Top