Τρεις τέσσερις

Discussion in 'Ελληνικά (Greek)' started by omnilingua98, Jul 21, 2014.

 1. omnilingua98 Member

  Turkish - Turkey
  Hello. While I was studying plural nouns with numbers, I saw a kind of chart categorising female and neuter nouns with the numbers. However, I haven't encountered yet any masculine word with a number. As an example, could you please translate "three computers" for me?
   
 2. Perseas Senior Member

  Greece
  Greek
  Hello,

  «ο (ηλεκτρονικός) υπολογιστής» is masculine. (Τhere is also «το κομπιούτερ»)
  «τρεις υπολογιστές» = three computers
  «τέσσερις υπολογιστές» = four computers
   
 3. sotos Senior Member

  Greek
  The number one has three genders (ένας, μία , ένα). With 3 and 4, male and female are the same, and neutral is different. e.g. τρείς άνδρες, τρεις γυναίκες, τρία παιδιά. The same with any ν*10+3 or + 4, where ν any natural number. 3 genders have the multiples of 100, bigger than 100 (but not multiples of millions): τριακόσιοι, τριακόσιες, τριακόσια. Χίλιοι, χίλιες, χίλια.
  Very simple.
   
 4. omnilingua98 Member

  Turkish - Turkey
  Euharisto poli.
   

Share This Page

Loading...