ακόμα και αν

Discussion in 'Ελληνικά (Greek)' started by Xyelu, Jan 13, 2013.

  1. Xyelu New Member

    Turkish
    I have just started learning Greek, i wonder if my translation here is correct or funny :eek:

    "All right. it's no fun to wait here, even if the sun shines."

    "εντάξει.είναι κανένα κέφι να περιμένουμε εδώ, ακόμα και αν ο ήλιος λάμπει."
     
  2. Perseas Senior Member

    Greece
    Greek
    Hello and welcome to the forum!

    "ακόμα και αν" is correct. I would translate so:
    "Eντάξει.είναι κανένα κέφι Δεν είναι ευχάριστο/διασκεδαστικό να περιμένουμε εδώ, ακόμα και αν ο ήλιος λάμπει."
     
  3. Xyelu New Member

    Turkish
    Ευχαριστώ παρά πολύ.
     
  4. Andrious Senior Member

     

Share This Page

Loading...