βγαίνουμε λίγο απ΄τα νερα μας

larshgf

Senior Member
Danish
"βγαίνουμε λίγο απ΄τα νερα μας"
Anybody who knows how to translate this (probably) idiomatic expression?
 
 • larshgf

  Senior Member
  Danish
  In Denmark we have an expression (translated to english): "He feels like a fish in the water" (= he feels good, in his comfort zone)
   

  Helleno File

  Senior Member
  English - UK
  How strange language can be, Larshgf! In English the idiomatic version would be "I feel a bit like a fish out of water". We don't have a version with 'in the water'. (Presumably the original should be 'απ' τα νερά μου)
   
  Top