δίκορμα

Serrand

Senior Member
France French
Hello,

Could you what "δίκορμα" means in "τα δίκορμα τέρατα" ? An adjective ? I suppose the singular is "δίκορμι". Does it mean : "with two bodies" ?

Thank you for your help
 
 • Acestor

  Senior Member
  Greek
  The adjective is δίκορμος (δίκορμη, δίκορμο) and it's normally used to describe a two-trunk tree. So your monsters could have two trunks, not two bodies.
   
  < Previous | Next >
  Top