θραύω

 • apmoy70

  Senior Member
  Greek
  Hello, could anybody please help me conjugate the verb θραύω in all tenses ?
  Thanks !
  Ηi, in ancient or modern Greek?

  Anc.Gr:

  Active voice:

  Pr: «Θραύω»
  Imp: «Ἔθραυον»
  F: «Θραύσω»
  Aor: «Ἔθραυσα»
  (no active voice perfect and past-perfect tenses)

  Inf: «Θραύειν»

  Middle & Passive voices:

  Pr: «Θραύομαι»
  Imp: «Ἐθραυόμην»
  F: «Θραύσομαι» (Middle voice) «θραυσθήσομαι» (Passive voice)
  Aor: «Ἐθραυσάμην» (Middle voice) «ἐθραύσθην» (Passive voice)
  Perf: «Τέθραυσμαι»
  (no Middle & Passive past-perfect tense)

  Inf: «Θραυσθῆναι»
   

  Ripensia

  New Member
  Rumanien
  Thanks a lot, that's exactly as I supposed it would be, based on my experience with Greek verbs. Then the past participle / present participle would be θραυμένος / θραυόμενος ?
  I use several Greek grammar sites on a regular basis and I'm making significant progress.
  The link you directed me to is a first for me, never heard of it before :)
   

  Ripensia

  New Member
  Rumanien
  Δημοτική, naturally :) If I were 20 years younger, maybe I would've tackled ancient Greek and καθαρεύουσα, too.
   

  Perseas

  Senior Member
  Greek
  Then the past participle / present participle would be θραυμένος / θραυόμενος ?
  Μετοχή παθητικού ενεστώτα (passive present participle):θραυόμενος-η-ο, so you ' re correct.
  Μετοχή παθητικού παρακειμένου (passive present perfect participle): θραυσμένος-η-ο.
   
  < Previous | Next >
  Top