μοιάζει με (It looks like)

grandcanyonaz

Member
English - USA
Do you usually use με with μοιάζει?

In English, we say it looks like a mouse so στα ελληνικά είναι <<μοιάζει με ποντίκι ή μοιάζει ένα ποντίκι>>

I look like a cat μοιάζω με γάτα.
 
 • dmtrs

  Senior Member
  Greek
  μοιάζει με ποντίκι :tick:
  μοιάζω με γάτα :tick:

  The options are:
  "He looks like a..." > "μοιάζει με..."

  "He looks like the.../his father/Mary..." (anything specific) > "Μοιάζει στο.../στον πατέρα του/στη Μαίρη..."
  Also: "Μοιάζει με το.../με τον πατέρα του/με τη Μαίρη..."
  Also: "Μοιάζει του πατέρα του/της Μαίρης..." (for people).
   

  Helleno File

  Senior Member
  English - UK
  Thanks dmtrs - I didn't know μοιάζω could also take σε. I think παρόμοιος and ίδιος also take με: similar to and the same as . Or do they also have other possibilities? As I write this I realise that μοιάζω and παρόμοιος contain the same element /μοι/. And also όμοιος.
   

  tropicalia

  Senior Member
  Español
  Thanks dmtrs - I didn't know μοιάζω could also take σε. I think παρόμοιος and ίδιος also take με: similar to and the same as . Or do they also have other possibilities? As I write this I realise that μοιάζω and παρόμοιος contain the same element /μοι/. And also όμοιος.
  All of them have the same etymon or "root word", ancient ὅμοιος. Παρόμοιος is composed of παρά+όμοις and μοιάζω comes from ὁμοιάζω.
   

  dmtrs

  Senior Member
  Greek
  As I write this I realise that μοιάζω and παρόμοιος contain the same element /μοι/. And also όμοιος.
  Very good, Helleno File!
  όμοιος > ομοιάζω > μοιάζω
  παρά + όμοιος > παρόμοιος

  I think παρόμοιος and ίδιος also take με
  παρόμοιος and ίδιος are only followed by με - if they are followed by an accompanying word, that is:
  Αυτό είναι παρόμοιο/ίδιο με εκείνο. / Αυτά τα δύο είναι παρόμοια/ίδια.
  (Αυτοί οι δύο είναι παρόμοιοι/ίδιοι στο χαρακτήρα is a different case: στο indicates reference and accompanies χαρακτήρα.)

  (cross-posting with tropicalia)
   

  grandcanyonaz

  Member
  English - USA
  μοιάζει με ποντίκι :tick:
  μοιάζω με γάτα :tick:

  The options are:
  "He looks like a..." > "μοιάζει με..."

  "He looks like the.../his father/Mary..." (anything specific) > "Μοιάζει στο.../στον πατέρα του/στη Μαίρη..."
  Also: "Μοιάζει με το.../με τον πατέρα του/με τη Μαίρη..."
  Also: "Μοιάζει του πατέρα του/της Μαίρης..." (for people).
  Thank you. Very helpful!
   
  < Previous | Next >
  Top