μονοκοντυλιά

winegrower

Senior Member
Hi! I'm looking for the the english equivalent of the greek word "μονοκοντυλιά or μονοκονδυλιά", that is a picture drawn without raising the pen from the paper and without following the same trail twice (see here).
Can you help me? Thank you!
 
 • WyomingSue

  Senior Member
  English--USA
  I don't think there is an English word for that. I guess we would just call it a picture drawn without raising the pen from the paper without following the same trail twice!
   

  cougr

  Senior Member
  English-Australia
  Hi winegrower,

  They are usually referred to as: "one-line", "single-line", "one-stroke" or "single-stroke" drawings.
   

  Andrious

  Senior Member
  Γεια. Το GWORDW το μεταφράζει ως "single stroke of pen". Το "με μια μονοκονδυλιά" ως "with one stroke of the pen".
   

  upgraphicdesigner

  New Member
  Greek
  This kind of sketch is called a "one stroke drawing" or a "scribble drawing." It's a process where the artist puts their pen on the paper and doesn't take it off until they are done drawing. The entire drawing is a single stroke, hence the name.
   
  < Previous | Next >
  Top