μπεγιέντησα

Ancolie

Senior Member
french
..."και καταχάρηκε, λες και τη φύτρα του μπεγιέντησα..." Μακριδάκης
 
 • Αγγελος

  Senior Member
  Greek
  φύτρα = origine, famille dont on est issu (φύτρο = germe)
  μπεγ(ι)εντώ ou μπεγ(ι)εντίζω (mot dialectal, notamment crétois; ici) = apprécier, trouver bon/joli/digne d'envie
   
  Top