που / όπου (difference?) and "I had already been"

Hi Greeks!
I have to say "I arrived in Rhodes, where I had already been twice" , so in my excercise book I wrote: Έφτασα στη Ρόδο, (can't choose between που and όπου) είχα ήδη (been?) δύο φορές.

Will you help me please? :)
 
 • Tassos

  Senior Member
  La frase completa sarebbe cosi':

  Έφτασα στη Ρόδο, (ο)που είχα ήδη πάει δυο φορές (questa e' la traduzione parola a parola, pero' io non l'avrei usata, perche' non mi suona naturale)
  Έφτασα στη Ρόδο, (ο)που είχα ήδη μείνει δυο φορές. (μείνει da μένω, nel senso di alloggiare, soggiornare)
  Έφτασα στη Ρόδο, (ο)που είχα ήδη βρεθεί δυο φορές.
  Έφτασα στη Ρόδο, ένα μέρος (ό)που είχα ήδη πάει/μείνει δυο φορές (questa mi sembra piu' naturale, questa la si puo' veramente sentire)
  Έφτασα στη Ρόδο, ένα μέρος που είχα ήδη επισκεφτεί δυο φορές (anche questa, pero' nota che il pronome ha cambiato da όπου/που (dove) a το οποίο/που (which in inglese, cui(?) in italiano))
   
  < Previous | Next >
  Top