προσακούω

< Previous | Next >

ianis

Senior Member
Portuguese - Portugal
Σχετικά με το LSJ προσακούω σημαίνει hear besides, αλλά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Να ακούω κάποιον κοντά σε αυτόν;
Το βρίσκω στην εξής αναφορά:

Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, προσήκουσα γέ σοι ἡ ἀκοή· ὁ γάρ τοι λόγος ἦν, περὶ ὃν διετρίβομεν, οὐκ οἶδ᾽ ὅντινα τρόπον ἐρωτικός.

Που αποδίδεται ως:

"Και βέβαια, Σωκράτη, αυτό που πρόκειται ν' ακούσεις ανήκει μάλιστα στα ενδιαφέροντα σου. Η αιτία, δηλαδή, για την οποία αναλώσαμε τόσο χρόνο, δεν γνωρίζω με ποιο τρόπο, αναφερόταν στον έρωτα."

Και με μπερδεύει περισσότερο.
 
  • < Previous | Next >
    Top