πρυτανευόμενος

ianis

Senior Member
Portuguese - Portugal
Γεια σας. Παρακαλώ, στο εξής απόσπασμα δεν καταλαβαίνω την έννοια του πρυτανευόμενος· διότι σχετικά με το Σταματάκου, εκτός από τα σχετικά με τα αξιώματα καί δημόσιες διαδικασίες, έχει την έννοια του διοικῶ, κυβερνῶ, διευθυύνω, ρυθμίζω, καί είναι, νομίζω, στην μέση φωνή. Τι σημαίνει τότε; Ότι επισκέφτηκε τους φίλους για να βρει αν υπήρχε τρόπο να τακτοποιηθεί για τον εαυτόν του να λάβει πίσω τον γιο;

ὁ δὲ Αρίστιππος .... τοὺς φίλους περιενόστει καὶ γνωρίμους, εἴ πῃ σοὶ κάθοδον λάβοι πρυτανευόμενος.
 
 • ioanell

  Senior Member
  Greek
  Τι σημαίνει τότε;
  πρυτανευόμενος < πρυτανεύομαι (< η παθητική φωνή του πρυτανεύω) = (εδώ) καθοδηγούμαι, κυβερνώμαι (από κάποιον)· επομένως, πρυτανευόμενος=καθοδηγούμενος

  Βλ. LSJ: III. Pass., πρυτανεύεσθαι παρά τινος to suffer oneself to be guided by one, και The Brill Dictionary of Ancient Greek: II pass:, to be presided over or directed Demosth. 9.60 | to be ruled or governed PHIL.2 Op. 11, al

  εἴ πῃ σοὶ κάθοδον λάβοι πρυτανευόμενος=εάν καθοδηγούμενος με κάποιον τρόπο [εἴ πρυτανευόμενος πῃ] θα επιτύχαινε/κατάφερνε επάνοδο [λάβοι κάθοδον] για σένα [σοὶ].
   
  Top