"σπασίκλας"

Discussion in 'Ελληνικά (Greek)' started by Σικελία για πάντα, Jul 3, 2013.

  1. What's the feminine of σπασίκλας?
     
  2. Perseas Senior Member

    Greek
    Babiniotis' dictionary says "σπασίκλα" & "σπασίκλω" and as a synonym for both masc. and fem. "φυτό". I remember this word, which had teasing or offensive nuances, from my school days. I remember also that boys avoided to call so girls, only other boys.
     

Share This Page

Loading...