του στα αρχαία ελληνικά

< Previous | Next >

ianis

Senior Member
Portuguese - Portugal
Γεια σας. Στο εξής απόσπασμα ενός αρχαίου κείμενου δεν καταλαβαίνω καλά σε τι αναφέρεται το "του";

καὶ εἰ μέν γε λαβόντες ἑκάστοτε μὴ ἐπιλελήσμεθα, εἰδότας ἀεὶ γίγνεσθαι καὶ ἀεὶ διὰ βίου εἰδέναι: τὸ γὰρ εἰδέναι τοῦτ᾽ ἔστιν, λαβόντα του ἐπιστήμην ἔχειν καὶ μὴ ἀπολωλεκέναι: οὐ τοῦτο λήθην λέγομεν, Σιμμία, ἐπιστήμης ἀποβολήν;


το κομάτι του "του" αποδίδεται στα νέα ελληνικά ως εξής


"αφού αποκτήσει κάποιος τη γνώση κάποιου πράγματος"

Αντιστοιχεί τότε το "του" στο "κάποιος" ή στο "κάποιου πράγματος";
 
 • Αγγελος

  Senior Member
  Greek
  "του" and "τῳ" are alternative Attic forms for τινός and τινί. "λαβόντα του επιστήμην" = having obtained knowledge of something.
   
  < Previous | Next >
  Top