όπως λιγουρευοταν meaning

< Previous | Next >

ibotenring

Senior Member
Turkish
Hi my friends,

What is the meaning of όπως λιγουρευοταν?

The full txt is : " Η αλεπου τον ειδε και, όπως λιγουρευοταν το κρεας, πηγε κοντα".

Thank you
 
  • < Previous | Next >
    Top