όταν έχει αγώνα

Charlie Parker

Senior Member
English Canada
I’m reading Modern Greek for Classicists in which a boy from Athens carries on conversations with the ancient hero Hercules. In a few places, the verb έχει seems to mean “there is/are”, but the book doesn’t offer any explanation. Here is the whole sentence: Με το άρμα πάμε όταν έχει αγγώνα, στους Ολυμπιακούς αγώνες! Am I right?
 
  • Top