הוא מסמל את הקנקן שבו נמצאו חלק מהמגילות הגנוזות במערות קומראן

Ali Smith

Senior Member
Urdu - Pakistan
שלום

היכל הספר הוא מבנה לבן בצורת מכסה של קנקן.
הוא מסמל את הקנקן שבו נמצאו חלק מהמגילות הגנוזות במערות קומראן
סביב המבנה הזה, יש ברכת מים כחולה.

It symbolizes the earthenware jar in which a part of the buried scrolls was found in the caves of Qumran.

Why did the author use נמצאו instead of נמצא? Isn’t חלק masculine singular?

אני מודה לכם מאוד
 
Last edited:
 • Did you mean מגילות?

  We say this in English too, "a portion of the scrolls were found..."
   
  Yes, sorry. I've corrected my mistake.

  Would נמצא have worked too?

  הוא מסמל את הקנקן שבו נמצאו חלק מהמגילות הגנוזות במערות קומראן
  הוא מסמל את הקנקן שבו נמצא חלק מהמגילות הגנוזות במערות קומראן
   
  Even for me as a native speaker it is difficult to understand the discussion in the link that amikama attached to his message.
  I understand that both options are acceptable in this case (רוב המגילות), though I would say נמצאו .
   
  I have a problem with another part of the sentence: "...מסמל את הקנקן..." -> represents the jar
  Part of the Dead Sea scrolls were found inside several jars, not a single jar. Therefor the sentence should have been " מסמל את הקנקנים" -> represents the jars or "מסמל את סוג הקנקן" -> represents the type of jar...
   
  I have a problem with another part of the sentence: "...מסמל את הקנקן..." -> represents the jar
  Part of the Dead Sea scrolls were found inside several jars, not a single jar. Therefor the sentence should have been " מסמל את הקנקנים" -> represents the jars or "מסמל את סוג הקנקן" -> represents the type of jar...
  I guess you can say in the same way in English that the lion is a dangerous animal (in singular).

  I agree that in the case of the jar it might be misinterpreted.
   
  Back
  Top