וכאשר היו באים לעיירה מסוימת נחשבו לחלוצים

Discussion in 'עברית (Hebrew)' started by BoKinga, Aug 15, 2014.

 1. BoKinga New Member

  Polish
  Hello,
  I received a piece of note form my friend, who asked me to translate it.
  Unfortunately this is handwritten note and I have large problem to decipher the letters.
  Any help would be great. Thanks!
   

  Attached Files:

 2. arbelyoni Senior Member

  Hebrew
  וכאשר היו באים לעיירה מסוימת נחשבו לחלוצים והקימו בעיירות קבוצות שונות. לאחר שישה חדשים נשלחה הודעה לחוה כי גם עליה להגיע לגלוביקה

  "And when they came to a certain town they were considered pioneers and they founded different groups in the towns. After six months a message was sent to Chava that she too has to go to Gluboka"
   
 3. BoKinga New Member

  Polish
  Fantastic!
  Thank you arbelyoni.
   

Share This Page

Loading...