זה/אלה החיים

Discussion in 'עברית (Hebrew)' started by airelibre, May 10, 2013.

 1. airelibre

  airelibre Senior Member

  English - London
  Is the subject in "That's life!"/"This is the life" seen as life itself or the abstract "this/that"? Ie, can זה החיים be correct or does it always need to agree, as in אלה החיים?
   
 2. arielipi Senior Member

  Israel
  Hebrew
  ככה זה החיים is correct
  as well as all the others.
   
 3. ystab Senior Member

  Hebrew
  I don't agree. In my opinion, either אלה החיים or ככה זה בחיים.
   
 4. Tararam Senior Member

  Hebrew
  +1
   
 5. airelibre

  airelibre Senior Member

  English - London
  Is אלא החיים only used for "this is the life (positive meaning)" and ככה זה בחיים only for "that's life!" or do they both depend on intonation as to meaning?
   
 6. Tararam Senior Member

  Hebrew
  "ככה זה בחיים" is used for "that's life!"/"such is life"
  "אלה החיים" is used for both "that's life!" and "this is living"/"this is the life".

  For the positive meaning, you can add "אלה החיים הטובים/היפים"
   
 7. airelibre

  airelibre Senior Member

  English - London
  Many thanks
   
 8. scriptum

  scriptum Senior Member

  Israel
  Israel / Hebrew, Russian
  The three expressions have the same meaning. They seem to differ stylistically.
  אלה החיים is literary,
  זה החיים is colloquial,
  ככה זה בחיים is low colloquial.
   
 9. arielipi Senior Member

  Israel
  Hebrew
  אם אלה החיים נחיה
  תראה אותי אתה נהיה דומם.
   

Share This Page

Loading...