חשוב שנדבר בהקדם

Discussion in 'עברית (Hebrew)' started by airelibre, Nov 5, 2012.

 1. airelibre

  airelibre Senior Member

  English - London
  image.jpg
  Struggling a little to read what's on this postit note (it's from the show חטופים)
  Specifically the third word is the hardest, I think I have the rest:
  זאב.
  חשוב שנדבר? מוקדם
  חיים
  כהן
   
 2. origumi Senior Member

  Hebrew
  ,זאב
  חשוב שנדבר
  בהקדם
  חיים
  כהן
   
 3. airelibre

  airelibre Senior Member

  English - London
  Ah, so I was right with נדבר but not with מוקדם. Granted that בהקדם is the much better word in this context, does מוקדם also make sense?
  Thanks for the help.
   
 4. origumi Senior Member

  Hebrew
  מוקדם is early, like "early in the morning", while בהקדם is soon or ASAP. Therefore מוקדם doesn't seem appropriate here.
   
 5. airelibre

  airelibre Senior Member

  English - London
  Ok got it, many thanks.
   

Share This Page

Loading...