יש כאלה שאומרים

amirsherman

Member
russian
Shalom everyone,

In Shababnikim (episode 1)

גדליה: אתה יודע מה הבעיה שלך?
מאיר: סליחה?
גדליה: הבעיה שלך היא שאתה לא חושב שיש היגון במילים האלה. אתה קורא את זה כאילו זה סתם מילים, ובגלל זה אתה לא מבין אותן.
מאיר: דוגמה?
גדליה: אוקיי...יש כאלה שאומרים: "אסור לתת צדקה בלילה". עכשיו בן אדם יכול להסתדר על זה כאילו זה ככה: "אסור לתת צדקה בלילה." אבל יש פה היגון?
מאיר: יש היגון? מה ההיגיון?
גדליה: שמע סיפור. רבי חנינא תמיד היה נותן צדקה בלילה. רק בלילה הוא היה נותן צדקה. ועוד לילה, ועוד לילה, ועוד לילה, ועוד לילה...יום אחד, תק! תופס אותו שד. אומר לו: "חנינא! חלאס עם הצדקות האלה בלילה!"

What does יש כאלה שאומרים mean? Can someone explain the second and third words? The first word means "there is" (opposite of אין).

Thank you in advance
 
  • Back
    Top