כבר usage

dukaine

Senior Member
English - American
I looked at some of the other threads concerning cvar usage, but I didn't feel that any of them explained how it is used in this sentence, other than it just may not translate into English. This is from a children's story where toys are trying to get out of an old box in an attic. In the sentence below, a doll is talking to a toy elephant with a missing trunk. I understand the use in the first part, but not the second part.

אין לך כבר חדק, ובלי חדק מה תוכל לעשות גם אם כבר תצא מהארגז?"


My translation:

"You don't have a trunk anymore, and without a trunk what will you be able to do even if you DO get out/even if you actually get out of the box?"

Is that right? Thanks!
 
 • You translated that well enough

  I write here according to the explanation of dictionary "Rav Millim"
  I can't translate that well so I copy the hebrew explantion

  and someone else might translate it to English
  Here it is:


  1. (לפני פועל בעבר או אחריו לציין שהדבר היה או קרה לפני הזמן שהדברים נאמרים או לפני פעולה אחרת) לפני כן, קודם לכן.
  • כבר שמעתי את הסיפור הזה.
  • כשהגענו לתחנה נוכחנו לדעת שהאוטובוס כבר יצא.

  2. מילה המשמשת לציון משך זמן שחלף או זמן שהגיע.
  • כבר שעה שאני מחכה לו והוא עדיין לא בא.
  • כבר יומיים אני לא מעשן, נראה כמה זמן אחזיק מעמד.
  • "כבר אחרי חצות, עוד לא כיבו את הירח" (עמוס אטינגר).

  3. בלשון הדיבור מילה המשמשת לזירוז (לרוב אחרי פועל בציווי) במשמעות של 'סוף סוף'.
  • לך כבר, מחכים לך!

  4. בלשון הדיבור (לפני או אחרי פועל בעתיד) עוד מעט, בעתיד הקרוב; בסופו של דבר, אומנם לא עתה אך בעתיד הקרוב או הרחוק.
  • אני אקח את זה עכשיו ובעלי כבר ישלם לך אחר-כך.

  5. בלשון הדיבור (לפני פועל בהווה) עתה, עכשיו (לפעמים בניגוד לצפוי); מייד.
  • אני בטוח שהוא כבר מצטער על מה שהוא עשה.
  • אתם כבר הולכים? רק באתם!
  • חכה רגע, אני כבר בא!

  6. סלנג (לפני או אחרי פועל בעתיד) מילה המשמשת להדגשת נימה של איום ורמיזה לתגובה קשה או לעונש צפוי.
  • חכה, חכה, אני כבר אראה לך מה זה להתחיל איתי!
   
  Is כבר also used when you want to ask the equivalent of the English question

  Have you ever...

  Like Have you ever spoken to him? האם כבר דיברת איתו?
  Have you ever been to France? האם כבר היית בצרפת?
  Have you ever eaten at her place? האם כבר אכלת אצלה?

  And when answering such questions:

  Yes, I have spoken to him. כן, כבר דיברתי איתו
  Yes, I have been to France. כן, כבר הייתי בצרפת.
  Yes, I have eaten at her place. כן, כבר אכלתי אצלה.
   
  Is כבר also used when you want to ask the equivalent of the English question

  Have you ever...

  Like Have you ever spoken to him? האם כבר דיברת איתו?
  Have you ever been to France? האם כבר היית בצרפת?
  Have you ever eaten at her place? האם כבר אכלת אצלה?

  And when answering such questions:

  Yes, I have spoken to him. כן, כבר דיברתי איתו
  Yes, I have been to France. כן, כבר הייתי בצרפת.
  Yes, I have eaten at her place. כן, כבר אכלתי אצלה.
  In all those examples כבר means already.
  I guess that both in Hebrew and English, the word כבר/already doesn't change the meaning of the sentence and doesn't add additional information, but just emphasizes that that it has (already..) happened and it is over.
   
  What does כבר mean when it's used with the present tense though? For example,

  עכשיו אתם יודעים שלא קשה ללמוד עברית
  עכשיו אתם כבר יודעים שלא קשה ללמוד עברית
  Now you know that learning Hebrew isn't difficult.

  Does the second sentence convey something that the first does not?
   
  Back
  Top