-כ vs. בתור

sawyeric1

Senior Member
English - American
They both can mean "as". Any differences in meaning, usage, or register? Ex:

Everything is as usual
הכל כרגיל

It started out as a hobby
זה התחיל בתור תחביב

Thanks
 
  • Top