למשך and במשך

 • They overlap in meaning and usage, but roughly: במשך = during/for, למשך = for.

  הנר בער במשך/למשך שעה אחת. - for one hour
  עליך לנוח לפחות פעם אחת במשך היום. - during the day (won't work with למשך)
   
  Back
  Top