לעולם לא/מעולם לא/אף פעם

< Previous | Next >

dukaine

Senior Member
English - American
I was practicing on Duolingo and got this sentence to translate:

I never buy green chairs.

The answer was אני אף פעם קונה כיסאות ירוקים. I thought that לעולם לא would be the better choice because I thought that referred to somthing more continuous and אף פעם was more of a one time thing, like "I've never bought green chairs before". I think מעולם לא is used for the past, like "I never bought green chairs."

Am I wrong about that?
 
 • slus

  Senior Member
  Hebrew - Israel
  You're basically correct, but אף פעם is the right answer.
  It's like saying I never buy green chairs, not even once, not ever.
  מעולם לא קניתי כיסאות ירוקים means I never bought green chairs.
  לעולם לא אקנה כיסאות ירוקים means I will never buy green chairs.
  Thou can also say אני לעולם לא קונה כיסאות ירוקים, but it's not what a native speaker would usually say.
   

  amikama

  a mi modo
  עברית
  slus is right. מעולם in the present/future is a common mistake.

  By the way, after אף פעם there should be לא:
  אני אף פעם לא קונה כיסאות ירוקים
   

  LXNDR

  Senior Member
  Russian
  slus is right. מעולם in the present/future is a common mistake.
  In the phrase אני לעולם לא קונה כיסאות ירוקים what tense is implied by the participle (beynoni), present proper or future?
   

  dukaine

  Senior Member
  English - American
  You're basically correct, but אף פעם is the right answer.
  It's like saying I never buy green chairs, not even once, not ever.
  מעולם לא קניתי כיסאות ירוקים means I never bought green chairs.
  לעולם לא אקנה כיסאות ירוקים means I will never buy green chairs.
  Thou can also say אני לעולם לא קונה כיסאות ירוקים, but it's not what a native speaker would usually say.
  Thanks so much!
   
  < Previous | Next >
  Top