מי שרוצה לנצח את היצר, שישרוף אותו

Ali Smith

Senior Member
Urdu - Pakistan
שלום!

Is לנצח pronounced lenatse'akh or lenatsekh? My dictionary says it means "gagner (to overcome)"

תקשיב לי טוב, גדליה. מי שרוצה לנצח את היצר, שישרןף אותו.
Listen to me carefully, Gdaliya. He who wants to overcome [his] instinct, let him set fire to it/he must set fire to it.

תודה רבה
 
  • Top