מקסימום

< Previous | Next >

Doug R

Member
English - Canada
Can the Hebrew word מקסימום (obviously a borrowed word) be used in the sense of "at the most" as in the sentence "it will cost 100 shekels at the most". ?
 
 • slus

  Senior Member
  Hebrew - Israel
  Yes.
  זה יעלה לך מקסימום מאה שקל
  You can also use גג
   
  < Previous | Next >
  Top