מתי צריך משה להגיע?‏

Ali Smith

Senior Member
Urdu - Pakistan
So, does מתי צריך משה להגיע? mean "When is Moshe required to arrive?" or "When is Moshe supposed to arrive?"?

If it means the latter, is it synonymous with מתי עומד משה להגיע? ?
 
 • Techref

  Senior Member
  Chinese - Mandarin
  Maybe the sentence above works, I'm not sure.
  But
  I would put it in this order
  מתי משה צריך להגיע
  מתי משה אמור להגיע
  Supposed / should = אמור

  I guess ya trying to say "When Moses is about to arrive?".... I will be informed or something ...
  ...כשמשה עומד להגיע
   
  Top