נאום" לפני שם וחתימה של דיין"

LXNDR

Senior Member
Russian
?מה זה בדיוק אומר במסמכי בית דין

1624007903966.png
 
 • Abaye

  Senior Member
  Hebrew
  ישנם מסמכים שבהם הנוסח המסורתי כולל את המילה "נאום" לפני שמות החותמים. למשל כתובה (התחייבות חתן לכלה בטרם קידושין), פרוזבול (ביטול שמיטת חובות בשנת שמיטה). אני חושב שכמה בתי דין חרדיים נוהגים בדומה להוסיף את המילה לפני חתימת הרבנים על החלטות בית דין. אפשר להבין את זה כ"על החתום", "כה אמר" וכדומה.
   
  Top