עשינו לך מנורה בימי משה, וכבתה

Discussion in 'עברית (Hebrew)' started by Codinome Shlomo, Oct 7, 2013.

 1. Codinome Shlomo Senior Member

  Portuguese (Brazil)
  Hello.

  Please, enlighten me about this sentence:
  "עשינו לך מנורה בימי משה, וכבתה"
  "[...?] light [like in] days of Moyshe, and extinguish it.".

  Is "עשינו לך" some kind of expression?

  Thank you.
   
 2. Tararam Senior Member

  Hebrew
  It's not an expression.

  "We made you a Menorah in the days of Moses, and/but it was extinguished."

  BTW, it "Moshe" not "Moyshe".
   
 3. origumi Senior Member

  Hebrew
  Moyshe in Ashkenazi accent.

  .קומי אורי כי בא אורך
   

Share This Page

Loading...